2018-06-27 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 120 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av stora värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Kina. Ordern, bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen,  har ett värde av cirka 120 miljoner kronor. Leverans beräknas ske under 2018 och 2019.

Ordern omfattar stora Alfa Laval OLMI värmeväxlare som kommer att användas för att återvinna och återanvända energi i olika steg av den kemiska produktions-processen av beståndsdelar i tillverkningen av polystyren.


”Alfa Laval erbjuder ett omfattande sortiment av värmeväxlare med en viktig gemensam nämnare; De är mycket effektiva och bidrar därmed till stora energi-besparingar - vilket i sin tur gör en väsentlig skillnad på sista raden för våra kunder. Dessutom bidrar de varje år till att minska koldioxidutsläpp vilket är till nytta för samhället i sin helhet”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.


Visste du att… fram till 2025 förväntas Kina stå för uppemot 60 procent av tillväxten i den globala efterfrågan på specialkemikalier, enligt McKinsey?


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: