2018-06-29 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Mellanöstern, värd 55 miljoner

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av värmeväxlare för värmeåtervinning och kylning i en petrokemisk anläggning i Mellanöstern. Ordern, bokad i Energidivisionen, har ett värde av cirka 55 miljoner kronor. Leverans beräknas ske under 2019.

Ordern omfattar Alfa Laval svetsade och packningsförsedda värmeväxlare för olika uppgifter i en etylenglykolanläggning i Mellanöstern. Värmeväxlarna ska användas för värmeåtervinning, kylning av olika processer och förse hela anläggningen med kylvatten.  


”Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi tagit denna order” säger Susanne Pahlén-Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Det visar att vi kan erbjuda lösningar som möter de höga och skilda krav som finns i den petrokemiska industrin, både vad gäller pålitlighet och kvalitet, samtidigt som vi bidrar till anläggningens energibesparing och övergripande effektivitet.”


Visste du att… etylenglykol är en av de viktigaste råmaterial för den petrokemiska industrin? Det är grunden för produktion av textilier, tvättmedel och läkemedel.


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: