2017-04-04 Finansiella nyheter

AlfaLaval tar energieffektivitetsorder i Afrika, värd 55 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i Västafrika. Ordern, bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energy-divisionen sent i mars, har ett värde av cirka 55 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2017 och 2018.

Ordern omfattar leverans av kompakta värmeväxlare för återanvändning av energi i en kemisk process, där lågoktanig nafta omvandlas till högoktanigt flytande bränsle.


“Detta är tredje ordern vi bokar på kort tid för våra Packinox värmeväxlare”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energy-divisionen inom Alfa Laval. ”Dessa pålitliga och mycket energieffektiva värmeväxlare fyller en viktig funktion när det gäller att återvinna och spara energi och är därför väl anpassade för den energiintensiva raffinaderi- och petrokemiska industrin.”


Visste du att… en enda Alfa Laval Packinox värmeväxlare kan höja temperaturen på naftan från 80 till 520 grader Celsius, genom att återanvända värme från raffinaderi-processen? 


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: