2017-11-23 Finansiella nyheter

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning från affärsuppdateringen

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag, som hålls idag i Aalborg, Danmark, inleddes med en presentation av Tom Erixon, VD och koncernchef. Han talade bland annat om de nya plattformar som gradvis kommer att lanseras för packningsförsedda plattvärmeväxlare och höghastighetsseparatorer, med start från slutet av innevarande år.

”Vår ambition är att vara kundernas förstahandsval. Därför skärper vi vårt fokus på forskning och utveckling och ökar produktlanseringstakten - ett naturligt led i ansträngningarna för att säkra vår ledande position,” sade Tom Erixon. ”Vårt arbete på detta område innebär att vi trefaldigar antalet produktlanseringar under nästa år, jämfört med de senaste tre åren, inom samtliga tre divisioner,” tillade han.


Den nya, mer slimmade, organisationsstrukturen – på plats sedan den första januari – är en annan del av de övergripande ansträngningarna för att ytterligare förbättra kundernas upplevelse av Alfa Laval. ”Vårt förändringsarbete har gett effekt och vi har tydliga indikationer på att en förbättrad effektivitet har lett till en högre hastighet i interaktionen med våra kunder,” sade Tom Erixon. ”Undersökningar visar på en hög kundnöjdhet inom ett antal olika områden, såsom hastigheten i försäljningsprocessen, vår kompetens vad gäller att matcha kundernas behov samt organisationens snabba agerande vid tecken på missnöje. Dessa är mycket viktiga byggstenar i alla kundförhållanden.”


I slutet på presentationen upprepade Tom Erixon de finansiella målen för tillväxt, lönsamhet och avkastning. ”Alla våra ansträngningar, inklusive de initiativ jag har berört i min presentation, syftar till en sak: att bidra till att vi når våra mål – så som det ser ut idag,” sade Tom Erixon.


Tom Erixons presentation går att ladda ner från Alfa Lavals hemsida. Dessutom kommer en filmad version av hans tal, liksom av Thomas Thuressons samt Alfa Lavals divisionschefer, att läggas upp på hemsidan inom några dagar.


Thomas Thuresson, ekonomi- och finansdirektör, talade också om forskning och utveckling, men från ett finansiellt perspektiv. ”Vi har ökat investeringarna inom FoU, både 2016 och 2017, för att stödja arbetet med att förnya vissa produktgrupper såsom höghastighetsseparatorer och packningsförsedda plattvärmeväxlare,” sade han. ”Detta kommer att fortsätta även under 2018, vilket är anledningen till att vi nu lyfter riktvärdet för FoU något, till 2,5 procent – eller något lägre, framöver.”


Vidare talade han om investeringar. ”Det finns flera viktiga initiativ planerade för de kommande två åren,” sade han. ”De kan delas in i tre kategorier; de som relaterar till det så kallade Footprintprogrammet, de som sker på grund av framtvingade flyttar samt de som hänför sig till kapacitetsutbyggnad.” Riktvärdet för den normala investeringsnivån förblir 2 procent av omsättningen. Dessa initiativ kommer att ske utöver och addera cirka SEK 700 miljoner, totalt för perioden 2018–2019.


Valuta och dess effekter på justerad EBITA var ytterligare ett ämne i finansdirektörens presentation. Prognosen har uppdaterats och de totala positiva valutaeffekterna förväntas bli 210 miljoner kronor i år och med positiva transaktionseffekter på 70 miljoner kronor för 2018”, sade Thomas Thuresson.


För ytterligare detaljer, titta på powerpointpresentationen ”Financial Update”, som finns tillgänglig på Alfa Lavals hemsida.


Samtliga presentationer från kapitalmarknadsdagen finns tillgängliga på:


http://www.alfalaval.se/investerare/publikationer/


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödes­hantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstads­sektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och cirka 17 000 anställda.  


                                                                                                                                                                                                                                                                                    www.alfalaval.com                 


För mer information kontakta:


Peter Torstensson     
Senior Vice President, Communications                  
Alfa Laval  
Tel: + 46 46 36 72 31                                                                                    
Mobil: +46 709 33 72 31                                                                                  


Gabriella Grotte
Investor
Relations Manager
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: