2017-03-15 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Kina, värd 155 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval  Packinox värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Kina. Ordern är värd ca 155 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energy-divisionen. Leverans beräknas ske under 2017 och 2018.

Värmeväxlarna kommer att användas för att återvinna energi i produktionsprocessen för xylen, vilken är en viktig ingrediens vid tillverkning av industriella kemikalier och plastprodukter. 


“Energieffektivitet blir en allt viktigare faktor för att möta den växande efterfrågan på energi. Våra kompakta värmeväxlare uppfyller de höga krav som ställs från olika industriprocesser och erbjuder en tillförlitlig lösning som samtidigt sparar energi”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energy-divisionen inom Alfa Laval.


Visste du att… i denna applikation kan en enda Alfa Laval Packinox värmeväxlare ersätta upp till fyra stora tubvärmeväxlare och därmed erbjuda en mycket kompakt och energieffektiv lösning? 


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: