2017-05-09 Finansiella nyheter

Alfa Laval skapar ett kompetenscenter för Food & Water utanför Köpenhamn

Alfa Laval -  världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – aviserar idag att bolaget kommer att omvandla anläggningen i Søborg, nordväst om Köpenhamn, till ett kompetenscenter för Food & Water, för att stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft.

Alfa Lavals anläggning i Søborg ska under de kommande 18 månaderna ändra inriktning från tillverkning till att enbart fokusera på försäljning, forskning och utveckling samt projektingenjörsverksamhet. En ny testanläggning kommer också att etableras.


Denna förändring innebär att Alfa Laval, vid slutet av 2017, kommer att ha flyttat tillverkningen av ballastvattenreningssystemet PureBallast till bolagets anläggning i Aalborg. Produktionen av dekantercentrifuger kommer att flytta till Alfa Lavals befintliga anläggning i Krakow, Polen, vilket beräknas vara genomfört under fjärde kvartalet 2018. Dessa förändringar förväntas påverka omkring 100 anställda i Søborg och Alfa Laval kommer att göra sitt yttersta för att minimera de negativa konsekvenserna för de berörda.


Det finns två anledningar till de aviserade förändringarna. För det första, att stärka bolagets globala position inom livsmedel och vatten – två viktiga tillväxtområden. För det andra, att ytterligare stärka konkurrenskraften genom att konsolidera tillverkningen till färre enheter i Europa – i linje med den strategi som kommunicerades den 25 oktober 2016.


”Alfa Laval har investerat i och byggt två viktiga, globala kompetens- och testcenter i Danmark. I Kolding för hygienisk flödeshantering till livs- och läkemedelsindustrin, och nyligen i Aalborg där det etablerats ett unikt test- och träningscenter för olika produkter och applikationer till marinindustrin. Baserat på våra positiva erfarenheter från dessa och efter noggrann utvärdering var Søborg vårt förstahandsval och det naturliga valet för ett kompetenscenter för Food & Water”, säger Nish Patel, direktör för Food & Water-divisionen. ”Särskilt då vi behöver konsolidera vårt produktionsnätverk till färre enheter.”


De finansiella effekterna av förändringarna är inkluderade i de engångskostnader som kommunicerades i kvartalsrapporterna för det tredje och fjärde kvartalet 2016.


Visste du att…. den 1 mars 2017 invigde Alfa Laval en utbyggnad av test- och utbildningscentret i Aalborg för att möjliggöra gastester, något som gör det till världens mest avancerade center för tester inom miljö- och förbränningsteknologi – oberoende av typ av bränsle? 


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.  


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. 


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: