2017-06-22 Finansiella nyheter

Alfa Laval börjar signera ramavtal för PureBallast

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har under den senaste veckan signerat två ramavtal med rederier för leverans av Alfa Laval PureBallast-system som ska installeras på befintliga fartyg. Ramavtalen utgör ett totalt värde av cirka 200 miljoner kronor och leveranserna spänner över en treårsperiod, från slutet av 2017. Tiden för bokning av dessa avropsorder kommer att bestämmas av fartygens torrdocknings-planer och därmed gradvis visas i affärsenheten Separation & Heat Transfer Equipment, Marine-divisionen.

”Vi har under en tid sett en ökad aktivitet och intresse för våra barlastvatten-reningssystem”, säger Peter Leifland, chef för Marine-divisionen inom Alfa Laval. ”Dessa två ramavtal bekräftar att marknaden har börjat röra på sig och att skeppsägare ser Alfa Laval PureBallast som ett tillförlitligt och attraktivt system.”


Alfa Laval PureBallast, som utvecklats i samarbete med Wallenius Water, var den första kemikaliefria lösningen för barlastvattenrening som certifierades av IMO (International Maritime organization) och ett av de första system att få den amerikanska kustbevakningens (US Coast Guard) typgodkännande för användning i alla vattenkvaliteter, oavsett salthalt, även sötvatten.


Barlastkonventionen ratificerades i september förra året och kommer att träda i kraft den 8 september 2017. Efter detta datum måste alla nya fartyg vara utrustade med ett barlastvattenreningssystem, medan befintliga fartyg måste installera ett system nästa gång de går in i torrdocka (för service och underhåll), vilket oftast sker vart femte år.


Visste du att… Alfa Laval förväntar att 20 000 befintliga fartyg kommer att installera barlastvattenreningssystem under perioden 2017 till 2025? 


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: