2016-02-18 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Ryssland, värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till ett raffinaderi i Ryssland. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process, har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2016 och 2017.

Ordern omfattar leverans av Alfa Lavals kompakta värmeväxlare för förvärmning av råolja i olika steg i raffineringsprocessen. Den innovativa installationen, där hela råoljeprocessen kommer att värmas med svetsade plattvärmeväxlare i stället för med traditionella tubvärmeväxlare, resulterar i en lösning som kräver mindre utrymme än traditionella lösningar.


“Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi tagit denna raffinaderiorder där våra värmeväxlare spelar en avgörande roll för att åstadkomma en kompakt och energieffektiv installation”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval.


Visste du att… vikten och dimensionen på Alfa Lavals processlösning baserad på kompakta värmeväxlare är en tredjedel så stor som en tubvärmeväxlarinstallation med likvärdig värmeöverföringskapacitet?


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda.


www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: