2016-11-10 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar kraftorder värd 50 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av diverse processutrustning till en kraftanläggning i Mellanöstern. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process har ett värde av cirka 50 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2017.

Ordern, bokad av en spansk entreprenör, omfattar utrustning som separatorer, pumpmoduler och vattenbehandlingssystem. Dessa kommer att användas för rengöring av bränsle till gasturbiner i ett ISCC-kraftverk (Integrated Solar Combined Cycle). ISCC är en teknik där solenergi och kolbaserade bränslen används för att producera ånga för elproduktion.


”Det är mycket glädjande att meddela att vi tagit denna kraftorder i Mellanöstern. Driftsäkerhet är en avgörande faktor för kraftproduktion, och denna order bekräftar vår starka ställning som leverantör av tillförlitlig utrustning och stabila processlösningar”, säger Svante Karlsson, ansvarig för Process Technology-divisionen inom Alfa Laval.


Visste du att… i ett ISCC-kraftverk produceras elektricitet från både solenergi och olja (eller gas) vilket gör energiproduktionen både effektivare och mer hållbar?


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: