2016-11-07 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 125 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval OLMI värmeväxlare till ett petrokemiskt bolag i Mellanöstern. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process, har ett värde av cirka 125 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2017.

Ordern omfattar leverans av Alfa Lavals OLMI värmeväxlare, vilka kommer att användas för att öka avkastningen och återvinna energi vid tillverkningen av etylen - en viktig ingrediens i framställningen av industrikemikalier och plastprodukter.


“Det är väldigt glädjande att kunna meddela att vi tagit denna order för våra OLMI värmeväxlare”, säger Svante Karlsson, chef för Process Technology-divisionen inom Alfa Laval. ”Den bekräftar att vår produktdesign passar, både vad gäller prestanda och pålitlighet, för de krävande applikationerna inom den petrokemiska industrin.”


Visste du att… Alfa Laval har varit verksamt i Mellanöstern i 25 år, ända sedan 1991?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: