2015-03-30 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar naturgasorder i USA, värd 70 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av luftkylarsystem till en amerikansk naturgasanläggning.  Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process, har ett värde av cirka 70 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2015 och 2016.

Alfa Lavals luftkylarsystem kommer att användas till att kyla centrala processflöden i en naturgasanläggning. I kylprocessen separeras naturgaskondensat från gas för att därefter destilleras till etan, propan och butan. Dessa vätskor kan därefter användas, till exempel, som råvara för petrokemianläggningar, uppvärmning av fastigheter eller som drivmedel för fordon.


”Detta är vår andra stora naturgasorder på kort tid och den bekräftar vår starka ställning som pålitlig leverantör till den krävande olja- och gasindustrin", säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval.


Visste du att… naturgaskondensat betraktas som en biprodukt inom olja- och gasindustrin och att gasanläggningar utvinner naturgaskondensat för att öka lönsamheten och/eller för att säkerställa att naturgasen håller rätt kvalitet för transport i pipelines?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.
 
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2014 en omsättning på cirka 35,1 miljarder kronor och har cirka 18 000 anställda.


www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: