2015-12-16 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar naturgasorder i USA, värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en anläggning för flytande naturgas i USA. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process, har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2016.

Ordern omfattar leverans av Alfa Lavals kompakta värmeväxlare till en ny anläggning för gasbehandling och kondensering i USA. Värmeväxlarna kommer att bidra till en energieffektiv process då de återvinner och återanvänder värme i gasrengöringsprocessen.


“Detta är en order från en olja- och gaskund i USA som har beställt liknande utrustning tidigare. Vilket bekräftar att vi lever upp till de stora aktörernas förväntningar på produktkvalitet, leverans och färdigställande”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval.


Visste du att… enligt EIA ökade USAs bekräftade naturgasreserv med 9,8 % under 2014 – eller med 34,8 biljoner kubikfot till totalt 388,8 biljoner kubikfot?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2014 en omsättning på cirka 35,1 miljarder kronor och har cirka 18 000 anställda.


www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: