2015-12-14 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar kraftorder i USA, värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av luftkylare till ett kraftverk i USA. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process, har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2016.

Ordern omfattar Alfa Laval luftkylare som kommer att kyla gasturbinernas smörjolja samt avleda överskottsvärme från turbinerna i det gaseldade kraftverket.


“Detta är ännu en stor order, den här gången från kraftindustrin. Den bekräftar vår starka ställning som leverantör av tillförlitlig utrustning till denna sektor”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval.


Visste du att… elektricitet från naturgaseldade kraftverk växer snabbt i USA och är nu vanligare än elproduktion från koleldade kraftverk? 1)


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2014 en omsättning på cirka 35,1 miljarder kronor och har cirka 18 000 anställda.


www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82


1) Källa: EIA, Short-Term Energy Outlook

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: