2015-05-18 Finansiella nyheter

Alfa Laval blir utnämnd till huvudleverantör av barlastvattenreningssystem av MSC, ett världsledande rederi för containerfartyg

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har blivit utnämnd av Mediterranean Shipping Company (MSC) till huvudleverantör av barlastvattenreningssystem. Avtalet förväntas generera order till ett värde av cirka 230 miljoner kronor fram till juli 2016, varav cirka 125 miljoner kronor beräknas bokas under 2015.

Under avtalsperioden kommer Alfa Laval PureBallast-system, vilka är utvecklade i samarbete med Wallenius Water, att installeras på befintliga containerfartyg.


“Detta är en spännande möjlighet att ytterligare stärka vårt samarbete med ett ledande bolag inom marinindustrin”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Det är också en tydlig signal på att marknaden för eftermontering på befintliga fartyg börjar ta fart.”


Den "Internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment" kommer att träda i kraft ett år efter ratificering av 30 länder, motsvarande 35 procent av världens tonnage. Idag har 44 länder ratificerat, vilka motsvarar 32,86 procent av världsflottan.


Visste du att… Alfa Laval har varit en ledande leverantör av barlast-vattenreningssystem i mer än 10 år?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2014 en omsättning på cirka 35,1 miljarder kronor och har cirka 18 000 anställda.


www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: