2014-09-29 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar order värd 120 miljoner kronor på offshore pumpsystem i Kanada

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Framo vattenpumpsystem till en oljeborrplattform som kommer att ligga fast förankrad i Atlanten utanför Kanadas kust.  Ordern, bokad inom segmentet Marine & Offshore Pumping Systems, har ett värde av cirka 120 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2015.

Ordern omfattar vattenpumpsystem till en offshore oljeplattform som kommer att ligga fast förankrad öster om Newfoundland.


“Det är mycket glädjande för mig att kunna meddela att vi tagit den andra stora ordern på Framo-produkter sedan varumärket blev en del av vår produktportfölj genom förvärvet av Frank Mohn AS”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Dessa produkter passar väl in i vår portfölj av tillförlitliga och effektiva produkter för marin- samt offshoreolja- och gasmarknaden.”


Visste du att… Kanadas produktion av råolja kommer att öka från 3,5 miljoner fat per dag (2013), till 6,4 miljoner fat per dag 2030, enligt Kanadas sammanslutning för Petroleumproducenter (Canadian Association of Petroleum Producers)?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och har efter förvärvet av Frank Mohn AS cirka 17 500 anställda.


www.alfalaval.comFör mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Relaterat innehåll: