2014-10-03 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar en uppföljningsorder värd 55 miljoner på marina rökgasreningssystem

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval PureSOx rökgasreningssystem. Ordern, bokad i segmentet Marine & Offshore Systems i slutet av september, har ett värde av 55 miljoner kronor och leverans är planerad till 2015 och 2016.

Ordern omfattar Alfa Laval Pure SOx rökgasreningssystem (slutna system) som ska installeras på nya fartyg.


”Det är mycket glädjande för mig att kunna meddela att vi tagit denna uppföljnings-order på vår skrubberteknologi. Ordern bekräftar vårt systems tillförlitlighet och prestanda för att minska halten av svaveloxider, oavsett om det gäller uppgradering av befintliga fartyg eller installation på nya fartyg”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval.


IMOs konvention för reducering av svavelhalter (SOx) i rökgaser berör alla fartyg, såväl nya som befintliga. Konventionen kräver att utsläppsnivåerna i vissa områden, Emission Control Areas (ECAs), ska begränsas till högst 0,1 procent från och med 2015. Globalt får nivån inte överstiga 0,5 procent från 2020. För att nå dessa nivåer kan redare antingen använda dyrare lågsvavligt bränsle eller, på fartyg där det är lämpligt, fortsätta köra på tjock eldningsolja och istället investera i en skrubber såsom Alfa Laval Pure SOx.


Visste du att… Alfa Laval nyligen lanserade PureSOx 2.0, ett mer kompakt system med nya tillvalsmöjligheter som ger ökad flexibilitet?Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och har efter förvärvet av Frank Mohn AS cirka 17 500 anställda.


www.alfalaval.comFör mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Relaterat innehåll: