2024-03-12 Produktnyheter

Alfa Lavals värmeväxlare säkrar energieffektivitet när ESS överskottsvärme används till fjärrvärme

Återvunnen, fossilfri spillvärme från European Spallation Source (ESS) kommer att anslutas till fjärrvärmenätet i Lund – och Alfa Laval levererar värmeväxlare gjorda av utsläppsfritt stål från SSAB som kommer att säkerställa den mest energieffektiva lösningen.

Enligt IEA (International Energy agency) kan fjärrvärme spela en avgörande roll för att nå nettonollutsläpp till 2050. Utbyggnaden av dessa system beräknas täcka cirka 20 procent av det globala uppvärmningsbehovet för byggnader 2030, jämfört med 15 procent 2020. Fjärrvärme och fjärrkyla är hållbara system baserade på resurseffektivitet. Genom att omvandla spillvärme från industrier och bostäder kan energi återanvändas och tillgodose lokala uppvärmnings- och kylbehov. Sverige har ett av världens mest avancerade system för fjärrvärme och fjärrkyla, vilket gör Sverige till en föregångare på området.


ESS kommer nu att anslutas till fjärrvärmenätet och bidra med fossilfri spillvärme till fjärrvärmen i södra Sverige (Lund, Eslöv, Lomma, Landskrona och Helsingborg). Alfa Laval kommer att leverera värmeväxlare till systemet, inklusive ConceptZeroTM, världens första värmeväxlare tillverkad av utsläppsfritt stål (SSAB ZeroTM) vilket förstärker hållbarheten i kärnan av lösningen.


– Det här samarbetet visar hur vi genom partnerskap kan använda befintliga tekniker och nätverk för att driva energiomställningen och utveckla mer hållbara städer, säger Julien Gennetier, vicepresident för Energidivision på Alfa Laval.


– Vi är stolta över att vara en del av det här initiativet. Att vidta åtgärder för hållbarhet är en del av vårt anläggningsuppdrag, där forskning inom material- och livsvetenskaper kommer att bidra till att hantera globala utmaningar, säger Helmut Schober, generaldirektör för ESS.


– Olika smarta lösningar för lokala energisystem är viktiga komponenter i den globala klimatomställningen. Det gläder oss att ESS bidrar med restvärme till vårt fjärrvärmesystem. När Kraftringens högeffektiva fjärrvärmesystem återanvänder restvärme minimeras energiförlusterna, säger Sezgin Kadir, vd för Kraftringen Energi.


– Lösningen är ett bra exempel på hur samhället kan använda spillvärme i olika processer och ligger i linje med vår globalt lanserade COP28-prisbelönta värme- och kyllösning E.ON ectogridTM, säger Carin Kuylenstierna, strategi- och hållbarhetschef för E.ON.


- Det som händer här och nu är världsledande och ett viktigt steg för att Lunds stad ska bli klimatneutral 2030, säger Anders Almgren, borgmästare och ordförande i kommunstyrelsen i Lunds stad.


– För att bromsa den globala uppvärmningen måste världen minska sina koldioxidutsläpp och hitta effektiva energianvändningar. Partnerskap och projekt som detta, där hela värdekedjan arbetar tillsammans, är avgörande för att nå klimatmålen, säger Thomas Hörnfeldt, VP för hållbara affärer på SSAB.


Det strategiska partnerskapet understryker inte bara vikten av att utnyttja befintlig teknik utan markerar också en viktig milstolpe i resan mot mer hållbara och effektiva städer, globalt.

 

Visste du att... Totalt installeras tre Alfa Laval-värmeväxlare som kommer att användas för att skicka restvärme från de kraftfulla instrumenten på ESS till fjärrvärmenätet i Lund. Värmen går genom E.ON:s ectogridTM, ett energisystem för värme och kyla som används av ESS, och skickas sedan vidare till Kraftringens fjärrvärmenät.

 

Läs mer

Concept Zero värmeväxlare, tidigare nyheter

ESS; https://ess.eu/explore

E.ON; www.eon.se

Kraftringen; www.kraftringen.se

SSAB; www.ssab.com

För mer information kontakta

Anna Hall
Public Affairs Manager Energy Division, Alfa Laval
Mobile: +46 725 544 865
anna.hall@alfalaval.com

 

This is Alfa Laval  

The ability to make the most of what we have is more important than ever. Together with our customers, we’re innovating the industries that society depends on and creating lasting positive impact. We’re set on helping billions of people to get the energy, food, and clean water they need. And, at the same time, we’re decarbonising the marine fleet that’s the backbone of global trade.

We pioneer technologies and solutions that free our customers to unlock the true potential of resources. As our customers’ businesses grow stronger, the goal of a truly sustainable world edges closer. The company is committed to optimizing processes, creating responsible growth, and driving progress to support customers in achieving their business goals and sustainability targets. Together, we’re pioneering positive impact. 

Alfa Laval was founded 140 years ago, has customers in some 100 countries, employs more than 21,300 people, and annual sales in 2023 were SEK 63.6 billion (5.5 BEUR) in 2023. The company is listed on Nasdaq Stockholm.   

Taggar

Alla

European Spallation Source.jpg

European Spallation Source (ESS)

Relaterat innehåll: