2023-12-15 Produktnyheter

De nya strömlinjeformade ventilerna Alfa Laval Mixproof Unique CIP och Process uppfyller marknadens krav

Alfa Laval presenterar två nya hygieniska ventiler, Alfa Laval Unique Mixproof
CIP och Unique Mixproof Process, som utökar sortimentet med hygieniska
ventiler med dubbla säten för att uppfylla marknadens krav. Genom införandet
av dessa båda innovativa blandningssäkra ventiler får tillverkare som tänker på
produktens integritet nu ett kostnadseffektivt sätt att förbättra
produktsäkerheten, samtidigt som de ökar processernas effektivitet och
hållbarhet.

Beprövad prestanda, anpassade för ändamålet

Dessa båda nykomlingar bygger på beprövade prestanda, men är anpassade för ändamålet. Unique Mixproof CIP är en ventil med dubbla säten som säkert och effektivt hanterar flödet av rengöringsmedia under rengöring på plats (CIP). Unique Mixproof Process, en kompakt version av de beprövade Alfa Laval-ventilerna med dubbla säten, är konfigurerbar och tillgänglig i olika storlekar för att uppfylla tillverkarnas grundläggande krav på hygieniska processer. Båda klarar att samtidigt leda två olika vätskor utan risk för oönskad blandning, vilket bidrar till färre avbrott och minskade totala ägandekostnader.

– Dessa nya Unique Mixproof-ventiler ger produktsäkerhet, processflexibilitet och enkelt underhåll, samt möjligheter att spara på vatten och CIP-media, säger Anders M. Lyhne, Product Portfolio Manager, Alfa Laval.

Tillförlitligt och kostnadseffektivt produktskydd

Tillverkare kan förlita sig på Unique Mixproof CIP och Unique Mixproof Process för kostnadseffektiv produktsäkerhet. Alfa Lavals teknik för dubbla säten med säteslyft håller vätskorna separerade, vilket säkerställer effektiv rengöring och komplett skydd mot inträngning av skadliga mikroorganismer. Med en fullt balanserad design kan ventilerna enkelt hantera högt tryck utan risk för tryckstötar. Dessutom är de certifierade enligt FDA, 3A och andra erkända standarder.

Större processflexibilitet

Förbättra tillförlitligheten och flexibiliteten i tillverkningsprocesserna med beprövad ventilteknik som matchar specifika produktionskrav. Precis som hela Alfa Laval Unique Mixproof-sortimentet är ventilerna Unique Mixproof CIP och Unique Mixproof Process kompakta och modulära, vilket ger ökad processflexibilitet. Ventilerna Unique Mixproof CIP och Unique Mixproof Process är modulära till sin konstruktion och tillgängliga i typer och storlekar som passar olika tillämpningar, vilket hjälper tillverkarna att anpassa sig till de föränderliga processkraven. Om ventilerna används i kombination med Alfa Laval ThinkTop-styrenheterna blir flexibiliteten och kontrollen i processerna ännu större.

Enklare service

Dessa hygieniska toppmatade ventiler med dubbla säten bygger på plattformarna Alfa Laval Unique SSV och Mixproof. De minimerar risken för oplanerade avbrott, samtidigt som du behöver lägga minsta möjliga resurser på rutinunderhåll. Beprövad tätningsteknik med definierad komprimering förlänger intervallen mellan servicetillfällena, samtidigt som en underhållsfri luftmotor utan justerbara komponenter maximerar drifttiden och minimerar de totala ägandekostnaderna.

Förbättrad hållbarhet

I kombination med Alfa Laval ThinkTop eliminerar dessa nya Unique Mixproof-ventiler onödigt produktsvinn, samtidigt som de ger besparingar på upp till 90 % i vatten och CIP-media. Den minskade kostnaden för CIP-vätskor bidrar till en lägre total ägandekostnad, samtidigt som miljöpåverkan minskas inom processindustrierna. Bra för människan, bra för affärerna och bra för planeten.

Läs mer på www.alfalaval.com/UniqueMixproof/news

 

Detta är Alfa Laval

Alfa Laval är aktivt inom områdena Energi, Marina tillämpningar och Livsmedel och vatten, och erbjuder sina expertkunskaper, produkter och tjänster till en lång rad branscher i cirka 100 länder. Företaget strävar efter att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa tekniker syftar till att rena, förfina och återanvända material och främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till ökad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenbehandling och minskade utsläpp. Därmed bidrar Alfa Laval inte bara till framgångar för sina kunder, utan för alla människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda. Årsomsättningen 2022 var 52,1 miljarder SEK (cirka 4,9 miljarder EUR). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Unique Mixproof CIP and Unique Mixproof Process

För mer information kontakta:

Anders M. Lyhne

Produkt Portfolio Manager, Ventiler och automation, Alfa Laval

Telefon: +45 79 32 22 00

 

Eller kontakta din lokala Alfa Laval-återförsäljare.

Relaterat innehåll: