2021-07-02 Produktnyheter

Alfa Laval introducerar Re-Made to matter på Circular Initiative 2021

I juni i år lanserade Alfa Laval och Stena Recycling Re-Made to matter: en ny affärsmodell för att öka cirkulariteten i leveranskedjan för värmeväxlare. Kärnan i modellen är ett utbytesprogram som gör det möjligt att återvinna gamla värmeväxlare vid uppgradering till mer energieffektiva modeller. Alfa Laval kommer nu tillsammans med andra branschledare presentera lösningen vid det tredje årliga Circular Initiative, ett affärsdrivet event- och samarbetsforum organiserat av Stena Recycling.

Circular Initiative skapades med övertygelsen att företagen måste leda förändringen mot en verkligt cirkulär ekonomi. Som ett forum för att presentera nya innovationer, tekniker och former av branschöverskridande samarbete är det den perfekta miljön för att introducera programmet Re-Made to matter för en bredare publik.

"Av nödvändighet är den traditionella linjära affärsmodellen under stor press," förklarar Mattias Nilsson, försäljnings- och marknadschef på Stena Recycling Sverige. "Industrisektorn behöver nu vända på saker och ting och samarbeta på ett helt nytt sätt för att skapa cirkulära resursflöden. På årets Cirkular Initiative kommer ett antal unika exempel att presenteras som visar just det."

Fredrik Ekström, Affärsområdeschef inom Energy Division på Alfa Laval, kommer att vara en av de som presenterar de nya lösningarna. Han kommer att visa hur Re-Made to matter erbjuder en win-win-win för företag, samhälle och miljö. Genom att erbjuda återbäring för att återvinna gammal utrustning och uppgradera till modernare och effektivare värmeväxlarteknik bevarar utbytesprogrammet värdefulla metaller i leveranskedjan samtidigt som det hjälper kunderna att minska energiförbrukningen. På så sätt minskar initiativet både efterfrågan på jungfruliga material och de globala koldioxidutsläppen.

"Det är en ära att delta tillsammans med några av branschens ledande tänkare och beslutsfattare när det gäller att utveckla nya och samverkande cirkulära lösningar," säger Fredrik Ekström, "Vi är mycket stolta över samarbetet med Stena Recycling i steget mot att bygga ett mer hållbart förhållningssätt till inköp av material, tillverkning och leverans av våra produkter. Och vi är stolta över att få berätta mer i detalj hur detta arbete kan bidra till att påskynda en mer cirkulär och koldioxidneutral framtid för vår industri."

Stena Recyclings Cirkulära Initiativ hålls digitalt den 2 juli 2021. För att få mer information om partnerskapet och Re-Made to matter-utbytesprogrammet, besök  www.alfalaval.com/remade.

För information om programmet på svenska, besök www.alfalaval.se/remade

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.
Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.
Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.se

Om Circular Initiative 2021

Circular Initiative är ett affärsdrivet event som leds av Stena Recycling, öppet för delegater genom inbjudan. Det samlar banbrytande ledare inom industri, teknik, näringsliv, akademi och politik. Det årliga evenemanget syftar till att initiera samarbete, lyfta fram gemensamma mål och stödja samarbeten mellan företag för att vägleda mot framtida hållbara och lönsamma affärer.

circularinitiative.stenarecycling.com 

Taggar

Alla
GreenOne-Circular-initiative-PR
Re Made to matter

För att lära dig mer om och partnerskapet och Re-Made to matter programmet, besök www.alfalaval.se/remade eller www.stenarecycling.se/kampanj/re-made-to-matter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kontakt

Maria Stålarm, Marknads och kommunikationschef

Alfa Laval Nordic

+45 28 44 86 58
maria.stalarm@alfalaval.com

Relaterat innehåll: