2017-04-28 Produktnyheter

Alfa Laval deltar på Nor-Shipping 2017 med lösningar för en bransch i förvandling

Nor-Shipping, det ledande internationella forumet för sjöfartsbranschen i norra Europa, äger rum i Oslo 30 maj-2 juni. Alfa Laval visar lösningar för en bransch i snabb förvandling i hall E, inklusive erbjudanden för barlastvattenhantering och rökgasrening som ligger i framkanten av den senaste utvecklingen.

Alfa Laval firar nu ett sekel i sjöfartsindustrin och ställer än en gång ut på Nor-Shipping. Alfa Lavals monter visar i år lösningar som hjälper rederier och andra aktörer hantera ändrad lagstiftning, olika sorters bränslen och utmanande driftsförhållanden. Det mest framträdande är kanske Alfa Laval PureSOx, som är helt förberett för det globala svavelgränsvärdet, och Alfa Laval PureBallast, som nu är typgodkänt av både USA:s kustbevakning (USCG) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Som en återspegling av LNG/LPGs ökande betydelse som både bränsle och last presenteras Alfa Laval DuroShell, Alfa Lavals värmeväxlare med tryckta kretsar, och Alfa Laval Smit-inertgassystem. Men det finns också innovativa lösningar för traditionella bränslen, t.ex. Alfa Laval 290-filterserien, Alfa Laval FlowSync-systemet för flödesoptimering och den vertikala drivanordningen (VDD) för separatorer, där vi nu erbjuder service genom utbyte. Vårt serviceerbjudande återspeglas också i en Alfa Laval Aalborg-nödsats för ångpannor, som visas tillsammans med en Alfa Laval Aalborg OL-ångpanna i full storlek i montern.

För besökare till montern finns det mer att uppleva än bara produkterna. Med ett par glasögon kan de utforska Alfa Lavals nyligen utbyggda test- och utbildningscenter i virtuell verklighet. Och för att fira att det är 100 år sedan vår första sjöfartskund installerade en Alfa Laval-separator har vi ett socialt evenemang varje eftermiddag. Som alltid finns Alfa Lavals experter till hands under hela mässan för att diskutera den senaste utvecklingen.

Du hittar Alfa Laval i hall E, monter 02-21. Mer information finns på www.alfalaval.com/nor-shipping-2017

Mer information om Alfa Laval-lösningar och Alfa Lavals hantering av sjöfartsutmaningar finns på

Taggar

Alla
Nor-Shipping2017 640x360

Relaterat innehåll: