2016-09-08 Produktnyheter

VA-mässan 2016 - Alfa Laval presenterar sitt kompletta spektrum för behandling av vatten och avfall

Alfa Laval – en ledande global leverantör av lösningar och tjänster inom området behandling av vatten och avfall – kommer på VA-mässan i Elmia, Jönköping att presentera hela sitt kompletta spektrum av innovativa och hållbara lösningar.

I Alfa Lavals monter B02-20 kommer besökare att få en djupare inblick i företagets olika utrustningar, teknologier och tjänster inom området behandling av vatten och avfall. Såväl Alfa Laval’s kommunala som industriella lösningar säkerställer ett optimalt tekniskt utförande samt minimerade livscykelkostnader.

Höjdpunkter i Alfa Lavals i monter:

  • Alfa Laval Skruvpress 20 – En nyutvecklad enkel skruvpresslösning som inkluderar minimal övervakning och effektförbrukning samt mycket små ljud- och vibrationsnivåer. Alfa Laval Skruvpress 20 är underhållsvänlig med såväl förbättrad kapacitet som prestanda.
  • Alfa Laval ALDEC 10 Dekanter – Ett dekantersystem med hög kapacitet och hög prestanda för kostnads- och energieffektiv förtjockning och urvattning av kommunalt och industriellt slam
  • Alfa Laval Tube-in-tube Värmeväxlare för avfallsvattenhantering – Utvecklad speciellt för hantering av slam som innehåller fibrer och partiklar – idealisk för bearbetning av de flesta former av avloppsvatten
  • Alfa Laval’s Service-tjänster – Alfa Laval’s experter kommer att finnas på plats för att berätta hur man bäst kan använda våra underhållsprogram och våra specifika servicetjänster. Våra experter kommer också att berätta hur t ex Alfa Lavals Performance Agreement avtal optimerar utrustningens prestanda och minimerar de totala livscykelkostnaderna. De kommer även berätta hur dessa tjänster kan inkluderas i ett Alfa Laval Service-avtal som är ett anpassat service-avtal framtaget för Alfa Lavals kunder.

I Alfa Laval’s monter kan besökare träffa våra experter och diskutera olika möjligheter och utmaningar som såväl ägare, användare, leverantörer som konsulter möter inom området vatten- och avfallshantering. Vi är där för att hjälpa våra besökare att välja den bästa lösningen – med smidig implementering, optimalt utförande och minimerade livscykelkostnader.

 Läs mer om mässan på http://www.elmia.se/va-massan/

Taggar

Alla
Screw press 20 front closed 640x360

Kontakt

Mikael Eklund

Sales Engineer

mikael.eklund@alfalaval.com

Relaterat innehåll: