Samarbeten Högskola

Arbetsmarknadsdagar

Alfa Laval deltar varje år i en rad aktiviteter där studenter har möjlighet att få veta mer om Alfa Laval, vad vi gör och hur det är att arbeta hos oss. Om du vill veta var och när du kan träffa oss så kan du se vilka aktiviteter som är inplanerade under året.

I år medverkar vi på följande arbetsmarknadsdagar.

LARM –februari

CHARM –februari

ARKAD – november

ARMADA – november

Två andra viktiga samarbeten

Alfa Laval har även medverkat i två andra viktiga samarbeten eftersom vi anser att det är viktigt med mångfald och karriärmöjligheter på lika villkor. "Vi arbetar för att skapa en bättre vardag för människor". Denna mening uttrycker kärnan i alla våra aktiviteter och är det som gör oss stolta över att vara anställda i Alfa Laval.

 

Alfa Laval har tidigare deltagit, i samarbete med flera internationella bolag i Lund samt LTH, i programmet Future Female Leader Award. FFLA utsåg LTHs mest framstående kvinnliga teknolog. Tävlingens, och prisets, syfte var att attrahera fler kvinnliga studenter till LTH och motivera dessa att sikta högt och arbeta målinriktat för att i framtiden kunna axla en ledarposition i näringslivet.

Den kvinnliga student som erhöll titeln Future Female Leader var den som bäst uppfyllde de för priset uppsatta kriterierna. Pristagaren belönades med ett exklusivt traineeprogram hos tre av Future Female Leader Awards partnerföretag.

Läs mer om vinnare tidigare år (då Alfa Laval deltog i programmet Female Accelerate Program) samt Alfa Lavals deltagande här.

 

Diversity Challenge är ett program som drivs av Academic Search och som startades 2005. Alfa Laval har varit ett partnerföretag i flera år. Syftet med Diversity Challenge är att öka mångfalden inom svenskt näringsliv samt att erbjuda unga akademiker med mångkulturell bakgrund/kompetens värdefull praktik hos Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Dessutom delar Academic Search ut ett Mångfaldspris till den student som har bäst idéer om hur man praktiskt kan arbeta med mångfald.