Samarbeten Grundskola och Gymnasium

Idag förändras produktionsarbetet i en snabb takt och därmed också kompetenskraven på dem som arbetar inom verkstadsindustrin. Automatiserad och högteknologisk produktion ställer stora krav på operatörerna för att hålla hög kvalitet och produktivitet. Även i många andra yrkeskategorier behövs ett tekniskt kunnande idag.

Men intresset för teknik har minskat och många organisationer och företag, däribland Alfa Laval, inser vikten av att unga människor får upp intresset för teknik.

Det minskade teknikintresset har också lett till att det är svårt att hitta personal inom vissa yrkesgrupper. Därför har Alfa Laval startat ett samarbete med gymnasiet Polhemskolan i Lund. Samarbetet innebär att de elever som väljer Alfa Laval-inriktning på Teknikprogrammet har en viss del av utbildningen förlagd på Alfa Laval. Vill du veta mer om Teknikprogrammet kan du ta reda på mer här.

Vad kan du få göra som utbildad ingenjör?

Ingenjörsyrket är väldigt brett så det är ditt intresse som avgör vad du kommer att arbeta med i framtiden. Men vill du ha inspiration kan du klicka på länkarna till höger för att få se filmer med Emma och Marcus från Alfa Lavals kontor i Tumba. Emma och Marcus berättar mer om vad de gör i sitt arbete och hur deras teknikintresse grundades i yngre ålder. Du blir länkad till Fokus Framtids hemsida så du kan även se vad ingenjörer på andra företag gör i sina yrken.

Varför är teknik så viktigt?

Jo, teknikföretagen i Sverige står för ungefär hälften av vårt lands exportinkomster och en stor del av dessa pengar finansierar vår gemensamma välfärd. Genom nya tekniska lösningar kan vi även minska energianvändandet och mijöpåverkan. Läs gärna mer om hur Alfa Laval arbetar med miljöfrågor via länken nedan.

Creating better everyday conditions

openroad2 420x425