Intervju Linus Helming

Vad har du för bakgrund?

Utbildningen jag har gått är ett internationellt mastersprogram påChalmers som heter "Innovative and Sustainable Chemical Engineering" som motsvarar gamla civilingenjörsprogrammet i kemiteknik med inriktningen processteknik.

Jag har en högskoleingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers som har en COOP-inriktning. COOP står för "Cooperative Education" och är ett samarbete mellan akademin och näringslivet där det ingår praktik inom den kemitekniska sektorn av industrin.

Min praktik var förlagd på Volvo Personvagnar där jag arbetade med ytbehandlingsteknik, dvs lacksystem, lim och korrosionsskydd vilket innebär materialteknik. Efter praktiken och fler genomgångna kurser fann jag mitt intresse, nämligen processteknik.

När det var dags för examensarbete för högskoleingenjörs-programmet sökte jag mig till processteknikintensiva företag och fick ett intressant projekt på EKA Chemicals AB som tillhör Akzo Nobel. Detta projekt handlade om processforskning inom papperskemikalieindustrin. Efter exjobbet fick jag ett sommarvik och sedan en projektanställning vilket gjorde det möjligt för mig att jobba under studietiden.

Under mastersåren engagerade jag mig i en förening för hållbar utveckling där jag senare blev styrelsemedlem och väldigt aktiv inom kärnverksamheten. Under denna period blev jag varse min professionella vision, nämligen att använda mina kunskaper inom hållbar utveckling, ledarskap och kemisk processteknik till att göra kemiska processer mer hållbara samt vara med om att transformera dagens kemiska industri till en hållbar industri för samhället.

Hur hittade du examensarbetet?

Under ett seminarium på Chalmers där Alfa Laval-anställda presenterade företaget samt exjobbet fick jag upp ögonen för projektet. Det var precis ett sådant projekt som jag skulle vilja göra. Att integrera nya sätt att göra kemiska reaktioner på ett mer effektivt, hållbart och säkert sätt lät mycket intressant. Efter seminariet var det bara att ringa och visa att jag var rätt man för jobbet!

Berätta vad du skrivit om?

Jag har skrivit om hur, och om, man kan konvertera existerande värmeväxlare till kemiska reaktorer. Genom att göra en bred studie på vilka värmeväxlarteknologier som Alfa Laval kan erbjuda idag och vilka som skulle kunna användas som kemiska reaktorer, alltså hitta en ny produkt till Alfa Lavals produktportfölj.

Arbetet har inneburit att jag från viktiga kriterier som är nödvändiga för att en kemisk reaktor ska fungera, valt ut ett par värmeväxlare som skulle kunna fungera för detta ändamål. Från de utvalda modellerna av värmeväxlare, valde jag ut två stycken för att genomföra experimentella studier på. Genom att göra experiment som bekräftar eller avslår lämpligheten som kemisk reaktor, drog jag slutsatser om vilka värmeväxlare som man skulle kunna forska fram en ny produkt från.

Jag har även föreslagit ytterligare arbete för att se om detta är produkter som man skulle göra en satsning på i framtiden. Även en marknadsbaserad studie har ingått, där jag tittat på efterfrågan hos kemikalietillverkare, och den studerade marknaden har varit specialkemikaliebranschen.

Hur har du upplevt din tid på Alfa Laval?

Min tid på Alfa Laval har varit mycket bra eftersom jag har haft ett mycket intressant projekt att arbeta med samt människor runt omkring mig som har varit väldigt kompetenta och lätta att arbeta med. Samtidigt som exjobbet har varit väldigt krävande stundtals tycker jag såhär på sluttampen att det har varit ett väldigt roligt projekt av både teoretisk och praktisk natur.

Vad händer efter examen?

Efter examen blir det förhoppningsvis jobb inom processindustrin. Jag har inget jobb för tillfället, men söker aktivt. Förhoppningsvis vänder konjunkturen något till hösten och arbetsmarknaden lättar, för just nu finns det inte så många jobb inom mitt specifika område. Jag har trivts väldigt bra på Alfa Laval och skulle gärna ha Alfa Laval som arbetsgivare i framtiden!

Juni 2009

Oktober 2010 - Linus är numera anställd av Alfa Laval i Tumba!

Linus Helming 336x365