Intervju Helena Cordesius

Helena Cordesius vann Female Accelerate Program 2009 (numera Future Female Leader Award LTH) tillsammans med Louice Rosdahl. Helena började traineeprogrammet under hösten 2009 då hon gjorde sin första traineeperiod på Tetra Pak som avlöstes med sex månader på Sony Ericsson. Med start i november 2010 och sex månader framåt hade vi förmånen att få ha Helena på Alfa Laval. Vi ställde några frågor till henne:

Varför sökte du till FFLA?

Jag ville direkt söka programmet när jag hörde talas om det. Chansen att snabbt få erfarenheter från tre så stora företag är unik, och passade mig bättre än att t.ex. jobba som trainee på ett enda ställe då jag ville jämföra olika typer av arbetsgivare och arbetsuppgifter. Min egen utveckling har verkligen fått en rejäl skjuts och mitt nätverk har mångdubblats på ett sätt det inte skulle gjort annars. Visionen med programmet är både fantastisk och välbehövlig  – att stödja ökad mångfald i näringslivet genom att ge framstående kvinnliga studenter en lysande start på sin framtida karriär.

Vad har du för bakgrund?

Lundensare som efter studier i handelsrätt, språk och humanekologi, samt utomlands i Indonesien och Frankrike, började på Ekosystemteknik på LTH 2003. Efter ett antal spännande och roliga år där och i studentlivet tog jag examen 2009 efter att ha gjort mitt examensarbete som en SIDA-finansierad Minor Field Study i Bolivia. Dessförinnan hade jag hunnit med att vara engagerad i både sektionen på LTH och i Akademiska Föreningen, med ett antal olika förtroendeuppdrag. På fritiden är jag scoutledare sedan många år och sjunger i Carolinae Damkör här i Lund.

Vad avgjorde ditt beslut om att göra en av tre traineeperioder på Alfa Laval?

Att få välja tre av fyra intressanta företag var både mycket svårt och en fantastisk möjlighet. För en person som jag med en bakgrund inom både miljö och teknik är Alfa Laval ett drömföretag. Produkterna vi utvecklar och säljer kan t.ex. ha stor positiv inverkan på miljön genom att spara både energi och råvaror. Alfa Laval har också en stark internationell prägel vilket passar mig perfekt då jag dels alltid uppskattat att interagera med främmande kulturer och språk, dels för att miljöfrågor och problem ofta är globala till sin natur och bäst löses genom gränsöverskridande samarbete.

Hur har din tid på Alfa Laval varit?

Den har varit lärorik, spännande, utmanande och kul. Jag har fått möjligheten att besöka säljbolaget och vår produktion i Japan, vara med på ett antal utbildningar och workshops samt träffat många intressanta och trevliga kollegor. Projektet jag har deltagit i (Waste heat recovery inom Process Industry) har inneburit kontakt med flera olika säljbolag och applikationsansvariga inom avdelningen. Jag har jobbat med att ta fram marknadsföringsmaterial till en kommande kampanj och att inleda arbetet med kundsegmentering inom ramen för projektet. Från Alfa Laval tar jag med mig erfarenheter som jag kommer att ha ständig nytta av i mitt fortsatta arbetsliv.

Berätta vad du gör just nu och vad som väntar härnäst?

Jut nu håller jag på att avsluta mitt arbete här på Alfa Laval och göra mig redo för nästa steg. Om drygt en vecka börjar jag jobba som Miljöansvarig för E.ON Försäljning som är ett dotterbolag til E.ON Sverige AB. Där skall jag jobba med produktutveckling och förvaltning samt se hur man kan skapa mervärde ur ett miljöperspektiv, samtidigt som man påverkar utformningen av framtidens gröna lösningar för energiföretagen.

 

Mars 2011

helena cordesius 204x245