Intervju Gina Aspelin

Gina Aspelin vann Female Accelerate Program 2008 tillsammans med Maria Landgren. Gina började traineeprogrammet under hösten 2008 då hon gjorde sin första traineeperiod på TetraPak. Med start i mars 2009 och sex månader framåt hade vi förmånen att få ha Gina på Alfa Laval. Vi ställde några frågor till Gina:

Varför sökte du till FAP?

Möjligheten att få gå runt på olika företag under 18 månader är unik och den tilltalade mig väldigt mycket. Det var även så att vi inte endast gick runt på olika bolag utan också fick välja vilka tre bolag. Hela strukturen och tanken bakom programmet gjorde att jag sökte.

Vad har du för bakgrund?

Född och uppvuxen i Mora. Hästtjej, sysslade mest med trav. Spelade golf och tennis under tonåren. Läste samhäll ekonomi på gymnasiet och kom sedan in på ekonomprogrammet i Lund. Första akademikern i familjen. Först ville jag syssla med marknadsföring men tyckte inte riktigt det tilltalade mig efter ett tag på EHL. Läste två år på EHL och åkte sedan för att plugga 6 månader i Hong Kong, även där läste jag mycket ekonomi dock med inriktning på management. Tillbaka i Lund tog jag en kandidat i finansiering. Efter att ha studerat i tre år tog jag ett års uppehåll och arbetade som kårordförande för LundaEkonomerna. Efter detta tog jag mitt magisterår, sommaren däremellan studerade jag i Peking. Jag har alltid gillat att engagera mig vilket har medfört en hel del förtroendeposter. Både inom studentvärlden men även inom universitetet.

Vad avgjorde ditt beslut om att göra en av tre traineeperioder på Alfa Laval?

Själva valet om vilka företag jag skulle välja var mycket svårt. Alla fyra företagen gav ett mycket bra intryck. Alfa Laval är först och främst i sig ett mycket spännande företag som agerar på en global marknad. Det som jag dock såg som väldigt intressant var möjligheten att få se hur ekonomi/finans funktioner fungerar. Det som dock avgjorde var variationen av dessa tre företag och vilka olika funktioner jag skulle få möjlighet att pröva på. För mig var det väldigt viktigt att få möjligheten till insyn i olika funktioner på olika företag och att dessa tre saker kompletterade varandra bra.

Hur har din tid på Alfa Laval varit?

Den har varit mycket spännande, lärorik och trevlig. Jag har under mina sex månader på Alfa Laval varit på tre olika ekonomi/finans funktioner. Detta har bidragit till att jag fått ofantligt mycket ny kunskap men framför allt har jag träffat en massa trevliga människor. Jag har fått möjlighet att följa ekonomiflödet från fabrikscontrolling till rapportering av halvårsbokslutet.

Vid sidan av detta har jag fått ta del av andra projekt och träffat människor inom helt andra områden; allt från att faktiskt bygga plattvärmeväxlare i fabriken till att träffa ansvarig för Investor Relations och lära mig mer om detta intressanta område.

Berätta vad du gör just nu och vad som väntar härnäst?

Jag gör nu min sista traineeperiod på Sony Ericsson och ska vara där i sex månader totalt. Min nya avdelning är helt olik det jag gjort på Alfa Laval, Strategy and Creation. Avdelningen är ansvarig för strategiarbete och innovationsprocesser för Sony Ericssons tillbehörsverksamhet. Jag ska ha mitt eget projekt som löper under sex månader samtidigt som jag kommer att arbeta med hela teamet.

 

Gina A 420x314