Intervju Elisabeth, Anna och Caroline

Vad har ni för bakgrund?

Vi läser utbildningen Technology Management (TM), vilket är ett samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola samt Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Technology Management förenar civilingenjörs- och ekonomstudenter med varandra och integrerar ämnesområdena teknologi, ekonomi och management med fokus på projektledning. Anna och Caroline har sin grund i ekonomprogrammet medan Elisabeth läser till civilingenjör inom maskinteknik. Vi har alla tre valt att i vår utbildning fördjupa oss inom supply chain management.

En av de många unika sakerna med TM är att examensarbetet skrivs i kombinationen av minst en ekonom- och en ingenjörsstudent och att arbetet ska innehålla både en ekonomisk och en teknisk aspekt.

Varför ansökte ni om att göra ert examensarbete på Alfa Laval?

Alfa Laval är ett spännande och globalt företag som vi stött på vid flera tillfällen under vår utbildning och som vi ansåg skulle vara ett roligt företag att lära känna lite närmare. Vidare har Alfa Laval ett gott rykte om sig bland studenter och vi känner till flera äldre studenter som har varit väldigt nöjda med de examensarbeten de har utfört tillsammans med Alfa Laval.

Hur hittade ni exjobbet?

Vi tog fram ett antal förslag på potentiella exjobb som vi ansåg skulle vara intressanta att genomföra på Alfa Laval. När vi presenterade våra uppslag för Alfa Laval visade det sig att det fanns ett intressant projekt som matchade våra intressen väl och där man var i behov av att ta in examensarbetare.

Berätta vad ni skrivit om?

Alfa Laval har under en tid arbetat med att kartlägga och optimera sina Supply Chain-processer för att kunna använda dessa på sina tillverkningsenheter runt om i världen, i syfte att finna synergier och hitta best practise. Vår uppgift var att ta fram en ledningsstruktur med tillhörande roller och ansvar för hur dessa processer ska hanteras på så väl strategisk, taktisk och operationell nivå. Uppgiften innefattade även att ta fram en beslutsprocess kring eventuella förändringar och versioner av processerna samt att ge rekommendationer gällande ett stödsystem för underhållet av processerna. En stor del av arbetet har även handlat om Change Management och om det omfattade förändringsarbete det innebär för en organisation att gå från att vara funktionsorienterad mot att bli mer processorienterad.

Hur har ni upplevt er tid på Alfa Laval?

Vi är väldigt nöjda med det vi fått uppleva och prestera under vår tid på Alfa Laval. Vi har på kort tid fått en god inblick i organisationen och möjligheten att träffa många intressanta och erfarenhetsrika personer på flera olika avdelningar och positioner inom företaget. Examensarbetet har varit en utmanande uppgift och kraven har varit höga men vi har alltid haft ett stort stöd av medarbetarna på Alfa Laval och vi har lärt oss mycket inför framtida arbeten.

Vad händer efter examen?

Efter examen kommer vi först och främst att njuta av den svenska sommaren innan det är dags att bege sig ut i arbetslivet. H&M i Stockholm är bland annat en destination, vilket är en kontrast till de produkter som tillverkas på Alfa Laval.

Elisabeth Andersson, Anna Rosengren, Caroline Anjou

Juni 2009

Caroline Elisabeth Anna 448x336