Examensarbete

Alfa Laval tar varje år emot studenter som gör examensarbeten på olika platser i organisationen. Det här är en möjlighet för dig som student och snart arbetssökande att få uppleva hur det är att arbeta på Alfa Laval.

Det är givetvis också ett utmärkt tillfälle för oss att knyta kontakt med dig och ta tillvara på din nyfikenhet, dina idéer och kunskaper och därmed få spännande och innovativa lösningar på olika problemställningar.

Genom att skriva ditt examensarbete hos oss bygger du på dina teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet.

Dessutom skaffar du värdefulla kontakter för din framtida karriär och vi träffar potentiella kolleger.

Hur ansöker du?

När du ansöker om examensarbete hos oss vill vi att du bifogar

  • ditt CV,
  • kursutdrag samt
  • dina egna idéer om vad du vill skriva

Den informationen gör det lättare för oss att hitta ett lämpligt projekt till dig. Du skickar din ansökan till:

hr.sweden@alfalaval.com.

Om du, trots det, inte hör av oss så har vi tyvärr inte hittat något passande examensarbete.

Har du redan blivit färdig med din utbildning samt examensarbete och därmed söker jobb? Då kan du titta på följande länk:

Lediga jobb