Kontakt | Alfa Laval

Investerarkontakt

Investerarrelationer

Kontakter

Johan Lundin

Ansvarig investerarrelationer

Sverige

046-36 65 10
johan.lundin@alfalaval.com

Kontakter

Beata Ardhe

Executive Assistant

Sverige

046-36 65 26
beata.ardhe@alfalaval.com

Corporate Social Responsibility

Kontakter

Catarina Paulson

Corporate Social Responsibility Manager

Sverige

046-28 91 601
catarina.paulson@alfalaval.com

Företagsobligationer

Kontakter

Henrik Welch

Group Treasurer

henrik.welch@alfalaval.com

Alfa Laval iakttar en "tyst period" på fyra veckor före varje publicering av bolagets helårs- eller delårsrapporter. Under denna period svarar Alfa Lavals representanter inte på frågor eller kommenterar den finansiella utvecklingen.