AGM 2021 | Alfa Laval

Årsstämma 2021

Alfa Lavals Styrelseordförande Dennis Jönsson
Alfa Lavals VD och koncernchef Tom Erixon

Alfa Laval AB:s årsstämma 2021 hölls den 27 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som för närvarande råder till följd av COVID-19-pandemin, genomfördes Alfa Laval AB:s årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysisk stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud, ägde därmed inte rum. Årsstämmoprotokollet och övriga handligar finns till höger.

Årsstämman är Alfa Laval-koncernens högsta, beslutande organ. Enligt Alfa Lavals bolagsordning skall årsstämman hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång och förläggas till Lund eller Stockholm. Normalt hålls årsstämman i månadsskiftet april/maj i Lund. Till höger och nedan finns dokument från alla tidigare årsstämmor.

Arkiv

Stämmodokumentation

2019-2020

Protokoll från årsstämma 2020.pdf 2020-05-06 1848 kB
Bilaga 2.pdf 2020-05-06 65 kB
Kallelse till årsstämma 2020.pdf 2020-03-23 202 kB
Formulär för förhandsröstning.pdf 2020-04-08 47 kB
Valberedningens motiverade yttrande.pdf 2020-03-23 72 kB
Beslutsunderlag 2020.pdf 2020-04-09 111 kB
Styrelsens yttrande enligt 18 4 ABL.pdf 2020-04-09 70 kB
Alfa Laval Revyttrande ersättning ledande befattningshavare.pdf 2020-03-23 97 kB
Presentation Dennis Jönsson.pdf 2020-03-23 39 kB
Presentation Ray Mauritsson.pdf 2020-03-23 38 kB
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf 2020-03-23 144 kB
Bolagsordning -Alfa Laval AB.pdf 2020-03-23 44 kB
Valberedningens mandat.pdf 2020-03-23 36 kB
Fullmakt 2020.pdf 2020-03-23 80 kB
Styrelse och revisorer.pdf 2020-03-23 188 kB
Protokoll från årsstämma 24 april 2019.pdf 2019-05-08 2306 kB
Bilaga 2.pdf 2019-05-08 294 kB
Bilaga 3.pdf 2019-05-08 265 kB
Kallelse till årsstämma 2019.pdf 2019-03-20 158 kB
Valberedningens motiverade yttrande.pdf 2019-03-20 68 kB
Beslutsunderlag årsstämma 2019.pdf 2019-03-20 50 kB
Revisorsyttrande.pdf 2019-03-20 246 kB
Styrelsens redovisning.pdf 2019-03-21 30 kB
Styrelsens yttrande enligt ABL 18 4.pdf 2019-03-21 90 kB
Presentation Heléne Mellquist.pdf 2019-03-21 43 kB
Presentation Maria Moræus Hanssen.pdf 2019-03-21 89 kB
Valberedningens mandat.pdf 2019-04-03 36 kB
Styrelse och revisorer.pdf 2019-04-15 88 kB
Styrelsens rapport om intern kontroll 2019.pdf 2019-04-29 65 kB
Fullmakt 2019.pdf 2019-03-20 81 kB

2017-2018

Protokoll från årsstämma 23 april 2018.pdf 2018-05-02 2328 kB
Bilaga 2 Revisorsyttrande över ersättning ledande befattningshavare.pdf 2018-05-02 770 kB
Bilaga 3 Styrelsens förslag ersättningsprinciper anställningsvillkor ledande befattningshavare.pdf 2018-05-02 23 kB
Presentation från årsstämma april 23 2018.pdf 2018-04-23 1490 kB
Kallelse till årsstämma 2018.pdf 2018-03-16 194 kB
Fullmakt.pdf 2018-03-16 114 kB
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse i Alfa Laval AB (publ).pdf 2018-03-16 79 kB
Styrelse och revisorerx.pdf 2018-04-12 71 kB
Presentation av Henrik Lange.pdf 2018-03-23 61 kB
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering.pdf 2018-04-18 86 kB
Styrelsens yttrande enligt ABL 18 4 avseende föreslagen utdelning.pdf 2018-03-16 85 kB
Alfa Laval AB Revisorsyttrande över ersättning ledande befattningshavare 2017.pdf 2018-03-22 763 kB
Beslutsunderlag årsstämma 2018.pdf 2018-03-23 60 kB
Protokoll från årsstämman 26 april 2017.pdf 2017-05-10 3003 kB
Presentation årsstämma 2017.pdf 2017-04-26 1661 kB
Kallelse till Årsstämman 2017.pdf 2017-03-21 188 kB
Styrelse och revisorerx.pdf 2017-03-28 67 kB
Alfa Laval yttrande 8 54 2016.pdf 2017-03-28 253 kB
Beslutsunderlag 2017.pdf 2017-03-28 54 kB
Presentation av Anna Ohlsson-Leijon.pdf 2017-03-21 117 kB
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering.pdf 2017-03-28 86 kB
Valberedningens instruktion.pdf 2017-03-21 44 kB
Valberedningens motiverade yttrande.pdf 2017-03-21 76 kB
Styrelsens yttrande enligt ABL 18_4.pdf 2017-03-28 85 kB
Fullmakt.pdf 2017-03-21 113 kB