Investerare

Kapitalmarknadsdag 5 december

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag kommer att äga rum på Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Vi startar klockan 11.00 och slutar cirka klocka 16.00. Anmäl dig senast 21 november.

Anmäl dig här.

Alfa Lavals valberedning föreslår Dennis Jönsson som ny styrelseordförande

 

 
Läs mer i pressmeddelandet.

Utsikter för det fjärde kvartalet 2019

Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir något högre än i det tredje kvartalet.”

Tom Erixon, VD och koncernchef.
Avgivet den 24 oktober 2019 i den tredje kvartalsrapporten för 2019.

 

Stockholmsbörsen

Uppdatering...

Kommande händelser

Kapitalmarknadsdag

2019-12-05

Tyst period kvartal 4

2020-01-14 - 2020-02-04

Kvartalsrapport 4

2020-02-04

Offentliggörande av årsredovisningen

2020-03-23 - 2020-03-27

Tyst period kvartal 1

2020-04-02 - 2020-04-23

Kvartalsrapport 1

2020-04-23

Årsstämma

2020-04-23

Tyst period kvartal 2

2020-06-30 - 2020-07-21

Kvartalsrapport 2

2020-07-21

Tyst period kvartal 3

2020-10-01 - 2020-10-22

Kvartalsrapport 3

2020-10-22