Investerare

Uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Neles

Till aktieägare i Neles Corporation och Alfa Laval AB

 
Från Alfa Lavals koncernchef: En spännande tillväxtresa.

Presentation och övrig dokumentation finns här.

<div id="ref253625" style="width:100 %; float:left"></div>

Utsikter för det tredje kvartalet 2020

Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”

Tom Erixon, VD och koncernchef.
Avgivet den 21 juli 2020 i den andra kvartalsrapporten för 2020.

 

Stockholmsbörsen

Uppdatering...

Kommande händelser

Tyst period kvartal 3

2020-10-01 - 2020-10-22

Kvartalsrapport 3

2020-10-22

Tyst period kvartal 4

2021-01-13 - 2021-02-03

Kvartalsrapport 4

2021-02-03

Tyst period kvartal 1

2021-04-06 - 2021-04-27

Kvartalsrapport 1

2021-04-27

Årsstämma

2021-04-27

Tyst period kvartal 2

2021-06-29 - 2021-07-20

Kvartalsrapport 2

2021-07-20