Investerare | Alfa Laval

Investerare

Länk till webcast kvartal 1 den 26 april

Webcastlänk till kvartal 1 telefonkonferens tisdagen den 26 april kl 14.00 finns här.

Årsredovisning för 2021

Alfa Lavals års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är nu publicerad och finns här.

 

Utsikter för det andra kvartalet 2022

Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir något lägre än i det första kvartalet.”

Tom Erixon, VD och koncernchef.
Avgivet den 26 april 2022 i den första kvartalsrapporten för 2022.

 

Tom Erixon, VD och koncernchef, kommenterar Q1 2022

Kommande händelser

Tyst period kvartal 2

2022-06-22 - 2022-07-20

Kvartalsrapport 2

2022-07-20 07:30 - 07:30

Tyst period kvartal 3

2022-09-27 - 2022-10-25

Kvartalsrapport 3

2022-10-25 07:30 - 07:30

Tyst period kvartal 4

2023-01-05 - 2023-02-02

Kvartalsrapport 4

2023-02-02 07:30 - 07:30

Tyst period kvartal 1

2023-03-28 - 2023-04-25

Kvartalsrapport 1

2023-04-25 13:00 - 13:00