Investerare

Sameer Kalra ny chef för Marindivisionen

Peter Leifland, chef för Marindivisionen, kommer att gå i pension i början på 2019 och Sameer Kalra har utsetts till ny chef för Marindivisionen och medlem i koncernledningen fr o m den 1 januari 2019. Sameer Kalras CV.


Sameer Kalra

Peter Leifland

Utsikter för det fjärde kvartalet 2018

Efterfrågan i det fjärde kvartalet förväntas vara något högre än i det tredje kvartalet.”

Tom Erixon, VD och koncernchef.
Avgivet den 25 oktober 2018 i den tredje kvartalsrapporten för 2018.

 

Stockholmsbörsen

Uppdatering...

Kommande händelser

Tyst period kvartal 4

2019-01-15 - 2019-02-05

Kvartalsrapport 4

2019-02-05

Tyst period kvartal 1

2019-04-03 - 2019-04-24

Kvartalsrapport 1

2019-04-24

Årsstämma

2019-04-24

Tyst period kvartal 2

2019-06-26 - 2019-07-17

Kvartalsrapport 2

2019-07-17

Tyst period kvartal 3

2019-10-03 - 2019-10-24

Kvartalsrapport 3

2019-10-24