Alfa Laval - Seasons greetings 2020

Seasons greetings 2020 animated herobanner 1920x480

Bevara solenergi för att ge dig en ljus jul- och nyårshelg

Året närmar sig sitt slut. Som vanligt vill vi gärna sända ett hjärtligt tack för ett bra samarbete under det gångna året. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete under 2021. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ansvarsfull tillväxt som ger både människor och vår planet ett ljusare liv.

Advancing better. Sol- och vindenergi är framtiden. Men det finns ett problem: när solen inte skiner och vinden inte blåser, så kan ingen kraft genereras. Alfa Lavals värmeväxlare gör det möjligt att omvandla elektrisk energi från sol- och vindkraftverk till termisk energi ... lagra den ... och konvertera den sedan tillbaka till el igen vid behov.
Ger dig hopp om en ljus och säker jul- och nyårshelg under dessa utmanande tider.

God Jul och Gott Nytt År!

Alfa Laval bidrar till de Globala målen

FN har antagit 17 hållbara utvecklingsmål för 2030, kända som de Globala målen, som världsledarna har lovat att uppnå. Nu är det upp till företag som vårt att ta oss dit.

Se hur Alfa Lavals kärnverksamhet bidrar till de Globala målen 


here_no37_640x360.pngLäs Here nr 37 i en klickbar version

Innovativ livsmedelsbearbetning för att använda insekter till hamburgare eller ny teknik för att lagra förnybar energi är bara två exempel på artiklar i den nya upplagan av tidningen HERE. Artiklarna illustrerar vad vi menar med ansvarsfull tillväxt, med lösningar som gynnar både människor och planeten. HERE vann Swedish Publishing Prize 2019.

 

Here magazine No 37