Vattenbaserad frikylning

Vattenbaserad frikylning, där man utnyttjar vattendrag, sjöar och hav, är en ekonomisk och miljövänlig metod för luftkonditionering och processkylning. Se hur du kan ta del av de omfattande fördelarna med frikylning inom specifika användningsområden och hur metoden kan integreras i en komplett kylningslösning.

Free cooling liquid 640x360

Kostnadseffektiv kylning

Under vår och höst används en kombination av frikylning och kylmaskinsproducerad kyla. På sommaren kommer all kylning från en kylmaskin, som utnyttjar frikylningskällan att kyla kondensorn. Lämpliga frikylningskällor är lagrad is eller snö samt vatten från vattendrag, sjöar, hav och grundvatten.    

Mindre mängd köldmedier och lägre kostnader med frikylning

När man använder frikylning som kylkälla i olika tillämpningar kan användningen av miljöfarliga kylmedel minskas. Frikylning är också ett sätt att minska kostnaden för elektricitet – det drar bara en femtedel så mycket som att ha en kylmaskin i gång. Minskad elförbrukning har även positiva miljöeffekter eftersom elproduktion ofta medför luftföroreningar.

Vi driver utvecklingen inom Fjärrvärme/VVS

Alfa Laval 360° Serviceportfölj

Alfa Laval erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att du ska kunna hålla din utrustning i toppskick.

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hålla dina produkter i gång längre.