Skydd för kylmaskiner

Kondensorn är sårbar för ett antal vanliga problem som beror på föroreningar som kan störa dess prestanda. Alfa Laval utvecklar nya sätt att skydda kylmaskiner genom att bygga in dess verksamma värmeväxlare i ekonomiska och miljövänliga lösningar som bygger på frikylning.

Chiller-protection 640x360

Föroreningar stör prestanda

I en förorenad miljö ökar risken för att kylmaskinen slutar fungera på grund av problem med kondensorn. Kondensorn är mycket känslig för frätande klorider, orenheter och biologiska aktiviteter i vattnet. Därför behövs det kostnadseffektiva sätt att skydda kylmaskinen.    

Frikylning och skydd för kylmaskiner

Packningsförsedda värmeväxlare från Alfa Laval kan användas för att skydda kondensorer i kylmaskiner på ett ekonomiskt och högeffektivt sätt. Våra plattvärmeväxlare skapar ett indirekt system för kylmaskinsskydd i kombination med ett kyltorn eller en frikylningskälla, som en flod eller en sjö. Till skillnad från ett direkt system, där kylningskällan är i direktkontakt med kylmaskinen, elimineras föroreningsrelaterade problem i det indirekta systemet, vilket ökar kondensorns tillförlitlighet och sänker underhållskostnaderna.

Vi driver utvecklingen inom Fjärrvärme/VVS

Alfa Laval 360° Serviceportfölj

Alfa Laval erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att du ska kunna hålla din utrustning i toppskick.

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hålla dina produkter i gång längre.