Förnybar energi

Hela 49 procent av världens energiförbrukning går åt till inomhusklimatet – uppvärmning, kylning och värmning av tappvarmvatten. Genom att utnyttja återvunnen eller förnybar energi kan Alfa Lavals energieffektiva uppvärmningslösningar minska energiförbrukningen och beroendet av fossila bränslen.

renewable energies 640x360

Redo för framtidens energikällor

I moderna fjärr- och närvärmesystem kan man ofta välja energikällor med stor flexibilitet. Man kan växla från en energikälla till en annan utan att behöva justera eller ändra på utrustningen i husen eller lägenheterna i nätverket. Systemen är också förberedda för nya energikällor som kan komma att användas i framtiden.    

Avfall är en uppvärmningsresurs

Lösningar från Alfa Laval är viktiga i uppvärmningssystem som kan utnyttja alternativa energikällor. Ett fjärr- eller närvärmenät kan integreras med lokala återvunna energikällor, som restvärme från industrin, sopförbränning och biomassa. Andra potentiella energikällor är förnybar energi i form av exempelvis jordvärme och solenergi. 

Vi driver utvecklingen inom Fjärrvärme/VVS

Alfa Laval 360° Serviceportfölj

Alfa Laval erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att du ska kunna hålla din utrustning i toppskick.

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hålla dina produkter i gång längre.