Färskvatten

Efterfrågan på färskvatten ökar ständigt över hela världen på grund av befolkningstillväxten och eftersom ett stigande välstånd innebär att varje person använder mer vatten. Detta innebär att rent dricksvatten spelar en allt viktigare roll i samhällets infrastruktur, samt för handeln och industrin. Alfa Lavals utrustning minimerar miljöpåverkan genom att minska avfallsmängden från vattenproduktion.

Fresh-water 640x360