Vattenintag

För att säkra intaget av färskvatten till processen kan det krävas olika typer av behandling. En del av dessa behandlingar genererar också ett avfallsflöde. Alfa Laval erbjuder ett antal lösningar som hjälper dig att hantera detta på ett effektivt och hållbart sätt. Detta gäller exempelvis vatten för kyltorn, beredning av processvatten och behandling av avfall från omvänd osmos.

Water-intake Cooling-towers 640x360

Våra lösningar för vattenintag och avfallsbehandling omfattar bland annat följande:

  • Beredning av vatten för kyltorn:  När man använder ytvatten från älvar, sjöar osv. är Alfa Laval AS-H Iso-vävmediafilter perfekt för polering av ytvattnet. Det avlägsnar partiklar och ger en slutlig vattenkvalitet ned till 5–10 µm. Det kan hantera en filtreringsyta på upp till 10–15 m3/h/m2.
  • Behandling av avfall från processer med omvänd osmos: Alfa Lavals dekanter- och förångningssystem Aldec G2 och G3 kan användas för att avskilja eller koncentrera avfallet så att den mängd avfall som behöver bortskaffas minskar.