Produktåtervinning

Det som förut sågs som avfall kan nu bli en värdefull råvara. Alfa Lavals teknologi med förångning och dekantercentrifuger kan koncentrera och separera värdefulla upplösta och suspenderade material i din återvinningsprocess. Vi kan också hjälpa dig att återvinna värdefulla produkter i din process som annars skulle ha slutat som avfall. Alfa Laval arbetar tillsammans med dig för att öka din växtproduktion och minska din miljöpåverkan, ta hand om värdefullt avfall och sluta cirkeln.

Steam and water drops

Alfa Laval hjälper dig att förvandla avfall till tillgångar

  • Få ut mer av befintliga resurser
  • Bli mindre beroende av nya råvaror
  • Bli mindre beroende av nya råvaror
  • Hög effektivitet minskar den värmeöverföringsyta som krävs
  • Framtidssäker och flexibel, kan ändras och växa i takt med dina behov

Minska behovet av nya resurser genom att återanvända avfall och omvandla det till resurser med Alfa Lavals dekantercentrifuger och förångningningssystem Genom att använda dig av våra teknologier i denna process kan du få minskade kostnader eller ytterligare intäktsmöjligheter – eller både och. Alfa Lavals produkterbjudande och teknologiska expertis kan vara en central del av din resursåtervinningsprocess.

Processmöjligheter

Alfa Lavals system med förångning och dekantercentrifug kan användas för att återvinna och återanvända industriavfall hos de flesta industriföretag. Tillväxt drivs dock av olika verksamheter, däribland återvinning. Till exempel kan våra system integreras i batterikasseringsprocesserna för att återvinna värdefulla mineraler som litium, nickel, grafit, kobolt och mangan. Detta kan också ge kasseringsprocessen för aska från avfallsförbränning ett mervärde genom att utvinna metaller och fosfor istället för att bara dumpa dem i deponier. Det här är bara några exempel – möjligheterna är oändliga.

Product recovery process possibilities
Product recovery process possibilities2

Brett utbud av möjligheter

Alfa Lavals system med förångning och dekantercentrifug kan anpassas för att uppfylla behoven hos ett brett spektrum av företag och branscher. Med unika och avancerade lösningar för värmeöverföring och separering kan Alfa Lavals expertis spela en viktig roll vid resursåtervinning för många olika typer av återvinningsanläggningar eller -verksamheter. Denna cirkulära ekonomiprocess är viktig för att man ska kunna driva en verksamhet på ett mer hållbart sätt.

.

Denna information lagras och bearbetas i enlighet med vår sekretesspolicy.

.