Tankrengöring

Alfa Laval har förvärvat Scanjet, en ledande global leverantör av tankrengöringsutrustning och lösningar för marin-, offshore- och industriella applikationer. Förvärvet kommer att utöka Alfa Lavals breda tankerbjudande och skapa en mer omfattande portfölj av utrustning för lasttankar. Scanjets intelligenta tankhanteringslösningar, som minskar vattenanvändningen och energiförbrukningen i samband med tankrengöring, kommer att stärka Alfa Lavals bidrag till en hållbar sjöfart.

Tank-cleaning-hero

Produkter

ITAMA 1216x684px

 

 

Utgångna produkter från Gunclean Toftejorg

Alfa Laval har avbrutit försäljningen av ny Gunclean Toftejorg tankrengöringsutrustning för marint bruk. Vi kommer att fortsätta att tillhandahålla servicesupport för tidigare installerad utrustning, inklusive relevanta reservdelar.

Kontakta oss 24/7 angående service för utgående Gunclean Toftejorg-utrustning