Inget annat val i barlastvattenrening är säkrare

Alfa Laval har tjänat den marina industrin i ett sekel och har varit involverade i barlastvattenrening sedan det först föreslogs. Alfa Laval PureBallast 3 är ett pålitligt val, inte bara i sin egen form utan även i den globala organisationen bakom den.

Smidigt löpande barlastvattenrening med Alfa Laval PureBallast 3

Även om Dowa Line har sitt huvudkontor i Japan har de varit verksamma i Amerika i över 35 år. Företaget är inte bara en av de ledande japanska lastoperatörerna på amerikanska marknader, utan även en föregångare för barlastvattenrening med stor erfarenhet av att använda Alfa Laval PureBallast 3.

Sedan 1981 har Dowa Line utvecklat kontrakt med fraktfartygsservice i hela Nord-, Central- och Sydamerika, inklusive Karibien. Företagets fartyg transporterar spannmål, gödningsmedel, bauxit och socker, tillsammans med ett brett utbud av andra bulkvaror.

När det gäller miljööverensstämmelse är Dowa Line komfortabel med att vara i framkanten. Detta kan ses i barlastvattenrening där företaget har en ovanligt stark bas av praktisk erfarenhet.

Läs hela historien

KOTC chooses Alfa Laval PureBallast 3 for ballast water treatment throughout its fleet – including VLCCs

Kuwait Oil Tanker Company (KOTC) is one of many ship owners choosing UV ballast water treatment over electrochlorination for large ballast water flows. Alfa Laval PureBallast 3 will be installed on vessels throughout the KOTC fleet, including VLCCs with flows of 6000 m3/h each.

Founded in 1957, KOTC has a present fleet capacity of around 2.4 million barrels – roughly the equivalent of Kuwait’s daily oil production. Of the 28 vessels KOTC owns, 12 are VLCCs with a deadweight of over 300,000 tonnes. These massive tankers will now be retrofitted with Alfa Laval PureBallast 3, which will also be the choice for VLCC newbuilds and the smaller vessels under KOTC ownership.

“PureBallast 3 is the right equipment to have on bigger ships like VLCCs,” says Jamil Al-Ali, Manager Fleet Engineering Group at KOTC. “Alfa Laval has a tried, tested and proven system for supporting that huge capacity of ballast water without delays to the cargo operations.”

Read their story