Barlastvattenrening

Alfa Laval PureBallast 3 erbjuder överlägsen prestanda i alla typer av vatten, såsom sötvatten, bräckt vatten och saltvatten och är typgodkänd av IMO och amerikanska kustbevakningen. Den sparar utrymme i nya fartyg och förenklar eftermonteringar i äldre flottor.

Ballast water treatment

IMO revised G8 – the clock is ticking

From 28 October 2020, more stringent IMO rules will apply for type approving ballast water treatment systems. In short, the vast majority of ports will be off limits to any system installed without meeting them. Get the facts and learn why Alfa Laval PureBallast 3 is ready.

G8 October vignette640x360
.

PureBallast Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om barlastvattenrening med PureBallast nyhetsbrev

PureBallast-newsletter-960x480
.

Kunskap

Våra lösningar möter både globala krav på barlastvattenrening och kraven som den amerikanska kustbevakningen (USCG) ställer.

BTW complete solution 1248x480

Var redo inför ny lagstiftning

Sedan ratificeringen av konventionen IMO Ballast Water Management (BWM) behöver nyproduktioner ha reningssystem installerade redan vid leverans. Efter den 8 september 2019 måste nuvarande fartyg byggas om.

Fartygsägare som behöver barlastlänsa i amerikanska vatten har ännu fler aspekter som måste beaktas.

De beslut du fattar idag är avgörande för framgången för ditt företag under de kommande åren.

Betydelsefullt ledarskap

Vi har kunskap och resurser för att hjälpa dig lyckas med att följa BWM-konventionen eller USCG-lagstiftningen. Vårt flexibla PureBallast 3-erbjudande garanterar att du får det bästa och mest kostnadseffektiva systemet för dina specifika behov.

Vi har varit med och utvecklat standarder kring barlastvattenrening, inklusive IMO- och USCG-typgodkännanden. Vi har monterat över 1 700 PureBallast-system, där mer än 600 av dem varit eftermonteringar, så du kan känna att du är i säkra händer.

Certifikat & Godkännanden

PureBallast 3 är certifierad av alla större klassificeringssällskap. Se vilka.

PureBallast BWT webinar 640x360

Referenser

Läs om framgångsrika historier från några av de mer än 1 700 PureBallast-systemen vi hittills har levererat.

BWT-references-640
.

Hitta ditt system

Ditt val av barlastvattenrening måste passa perfekt i ditt fartyg för att säkerställa smidig drift och osviklig överensstämmelse med miljölagstiftningen. Med Alfa Laval PureBallast 3 kan du vara säker på både och.

Gör ett långsiktigt val

Ditt barlastvattenreningssystem ska vara länge och ge ett varaktigt återförsäljningsvärde.

Välj pålitlighet

Se till att ditt barlastvattenreningssystem varar lika länge som ditt fartyg genom att välja nyckelkomponenter som inte korroderar i havsvattenförhållanden.

En UV-reaktor är ett tryckkärl som kan behöva bytas ut om fem år om det är byggt med stålkvalitet som 316L. PureBallast 3-reaktorer är byggda med super-austenitiskt rostfritt stål som förväntas hålla i 20 år eller längre.

Potentiella köpare kommer att påverkas av var fartyget kan ta sig fram, liksom hur mycket de är villiga att betala. De värderar också utrustning från en erkänd leverantör som de kan lita på för långsiktigt globalt stöd.

Helt säker barlastvattenrening

Alfa Laval PureBallast 3 är det pålitliga valet. En pålitlig produkt som backas upp av en stor global organisation. Vi har tjänat den marina industrin i ett sekel och har varit involverade i barlastvattenrening sedan det först föreslogs.

Att välja en barlastvattenlösning

Ladda ner vår 11-punkters urvalsguide som hjälper dig välja det system som är bäst för dig.

BWT-choosing-960x480

Den ledande leverantören och systemet

PureBallast är det mest etablerade valet vid barlastvattenrening.

BWT leading 1248x624

En historia av ledarskap

Vi har varit involverade i barlastvattenrening i mer än ett decennium och utvecklat behandlingsteknik. Vi har tillhandahållit biologisk och teknisk expertis på nyckelpaneler för att utveckla standarder och utbilda marknaden.

PureBallast är utvecklat i samarbete med Wallenius Water och är ett moget system i framkant av barlastvattenrening. Det ursprungliga systemet lanserades 2006 och var den första kommersiellt tillgängliga behandlingslösningen.

Vitt såld och allmänt betrodd

Mer än 1 700 PureBallast-system har levererats och tagits i drift. Hundratals PureBallast-system har installerats som eftermonteringar och är utförda över hela världen på ett varierat utbud av varv och fartygstyper: containerskepp, tankfartyg, bulkfartyg, försörjningsfartyg, örlogsfartyg med flera.

Total support över hela världen

Vi har ett komplett utbud av lösningar för nybyggnationer och eftermonteringar. Vår storskaliga produktion är redo att möta dina behov när BWM-konventionen träder i kraft.

Varv och ingenjörsföretag får tydlig och grundlig dokumentation och expertrådgivning. Vi erbjuder förstklassig support, inklusive Performance Agreements.

Få allt du behöver, från råd till delar och service, var som helst i världen.

Mottagna beställningar

Vi har fått PureBallast-beställningar för olika fartygstyper från hela världen.

Betjänade fartygstyper

  • Ankringshanterande bogserbåtar
  • Bulkfartyg
  • Biltransportfartyg
  • Kustfärjor
  • Containermatartrafik
  • Containerfartyg
  • Kryssningsfartyg
  • Borrfartyg
  • Allmänna fraktfartyg
  • LNG-fartyg
  • LPG-fartyg
  • Örlogsfartyg
  • Offshore försörjningsfartyg
  • Forskningsfartyg
  • Flodbåtar
  • RoRo-fartyg
  • Skytteltankrar
  • Försörjningsfartyg
  • Tankfartyg
.

Barlastvattenreningslagstiftning

Regler för barlastvattenrening träder nu i kraft. IMO:s barlastvattenkonvention (BWM) har ratificerats och lagstiftning från USAs kustbevakning (USCG) har redan trätt i kraft. Vi har kunskapen och ett decennium av erfarenhet att hjälpa dig att navigera genom de regler som påverkar ditt fartyg.

BWT legislation 1248x624

USCG Ballast Water Discharge Standard

USCG Ballast Water Charge Standard har varit i kraft sedan juni 2012. Från och med december 2013 måste alla nya fartyg som vill göra en barlastlänsning i amerikanska vatten uppfylla kraven för befintliga fartyg som följer.

Under en inledande period har vissa IMO-godkända system godkänts för användning i amerikanska vatten som alternativa hanteringssystem (AMS). På grund av tillgången på behandlingssystem med typgodkännande av USCG får IMO-system som installerats efter den 7 mars 2017 inte längre AMS-godkännande.

System som lämnas in för typgodkännande hos USCG måste för närvarande testas enligt CMFDA/FDA metod. Systemen måste vara väl utvecklade när testningen utförs och testen ska utföras av en oberoende tredje part. Denna grad av insyn ger ökad trovärdighet till testresultaten.

Det finns mer specifika krav på övervakning av driftsparametrar under USCGs tester.

Hittills har endast en handfull barlastvattenbehandlingssystem fått typgodkännande från USCG, inklusive PureBallast 3. Framtida godkännande av testmetoden MPN, vilken är mer lämplig för UV-baserade system som PureBallast 3, skulle möjligen fortsättningsvis tillåta användning av vissa system godkända som AMS idag.

IMO BWM-konventionen

BWM-konventionen antogs 2004 och är officiellt känd som den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygets barlastvatten och sediment. Trots att den tog många år att ratificera, skapade dess introduktion utvecklingen av dagens utbud av behandlingssystem.

Sedan ratificeringen i september 2016 har BWM-konventionen gjort barlastvattenrening en viktig fråga över hela världen. Från och med september 2017 kräver nyproduktioner typgodkända behandlingssystem, medan befintliga fartyg måste ha dem eftermonterade enligt det reviderade IMO-schemat. Fartyg som verkar i amerikanska farvatten som har passerat sitt efterlevnadsdatum måste behandla barlastvattnet med en BWMS om de släpps ut i amerikanska vatten.

Eftersom BWM-konventionen upprättades när mindre var känt om de kontrollmekanismer som behövs vid barlastvattenrening har IMO typgodkännandeintyg utvecklats över tiden. Certifikat som utfärdas efter 2014 ger mer detaljer om systemets driftsbegränsningar, såsom salthalt, temperatur och UV-transmittansnivåer. Alla intyg som utfärdats före detta datum bör granskas kritiskt och uppdateras till den senaste versionen av certifikatet.

Idag tolkas BWM-konventionen på ett enhetligt sätt av globala tredjeparts testorgan, som strävar efter att säkerställa en hög grad av insyn i alla testprocedurer.

Barlastvattenreningslagstiftning

Sedan IMOs konvention Ballast Water Management (BWM) ratificerades har frågan om lagstiftning av barlastvattenrening blivit brådskande över hela världen och väckt många frågor i branschen.

Alfa Laval PureBallast 3 och IMO reviderad G8-riktlinjer

Följande frågor och svar förklarar konsekvenserna av Alfa Laval PureBallast 3 typgodkännande enligt de reviderade G8 riktlinjerna.

Eftermontering PureBallast 3

Alfa Laval är förberedd för de tekniska och logistiska utmaningarna för eftermontering av barlastvattenrening i ett fartyg.

Skräddarsydda eftermonteringslösningar

På de flesta fartyg finns det inget existerande utrymme eller hänsyn tagen till barlastvattenrening. Kompaktheten och flexibiliteten hos PureBallast 3 Compact Flex förenklar eftermontering.

Vi anpassar varje projekt för att tillgodose dina krav, erbjuda budgeteringshjälp och finansieringsalternativ.

Samarbete och flexibilitet

Vi kan arbeta med din ingenjörsavdelning och utvalda varv, eller säkra expertis från vårt eget nätverk för teknisk support, 3D-laserskanning, klassgodkännande och mer.

Vi kan möta ditt befintliga dockningsschema eller ordna installation under din resa. Som en global organisation med stark logistik kan vi flytta med ditt projekt om dina handelsvägar förändras före dockning. Vår närvaro och kapacitet över hela världen säkerställer ett smidigt och framgångsrikt projekt även om större förändringar uppstår.

Ladda ner Retrofit broschyr

cooperation diagram from retrofit leaflet
.

Vänd dig till oss ​​för barlastvattenrening

Är du redo att ta nästa steg mot ett Alfa Laval PureBallast 3-system? Vi vill gärna ge dig mer information eller en offert för ditt specifika fartyg.

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.