Papperstillverkning omfattar komplexa processer som kräver stora mängder energi och vatten. Processeffektiviteten är en kritisk faktor för framgång. Det är därför som framgångsrika papperstillverkare ser Alfa Laval som en helhetsleverantör av tillförlitlig och resurssnål utrustning samt ett brett tjänsteutbud som hjälper till att optimera pappersbrukets prestanda.

PulPaper 2018, 29-31 maj

Alfa Laval på PulPaper 2018

Vi kommer att berätta mer om våra separeringslösningar och nya funktioner för plattvärmeväxlare. Kom och träffa oss i Alfa Lavals monter nr: 6f1

Klicka här och se mer

Uppnå era effektivitetsmål med packningsförsedda plattvärmeväxlare av hög kvalitet

Uppnå era effektivitetsmål med packningsförsedda plattvärmeväxlare av hög kvalitet

Packningsförsedda plattvärmeväxlare ger effektiv värmeöverföring i kompakt format som endast kräver litet utrymme – betydligt mindre och mer effektiva än tubvärmeväxlare. 

Plattvärmeväxlare är utformade för att optimera värmeöverföringen, eftersom korrugerade plattor erbjuder den absolut största ytan genom vilket värmen kan hämtas från en gas eller vätska till en annan.

Enheterna har också flexibelt utförande och är enkla att serva och underhålla.

Läs mer om packningsförsedda plattvärmeväxlare

Mer information

Begär offert för Framställning av papper

Kontakt ämne