Kemisk massafabrik

Kemiska massaprocesser är värmeintensiva och kräver smart värmeåtervinning och kemisk återanvändning för att minska kostnader och miljöpåverkan. Alfa Lavals expertkunskap och breda utbud av utrustning, lösningar och service bidrar till ökad återvinning av energi och kemikalier, ökad produktionseffektivitet och minimal stilleståndstid.

Chemical pulp mill 640x360

Ökad effektivitet i kemiska
pappersbruk

Varje pappersbruk är unikt och utmaningarna som bruksoperatörerna möter är många. Bruksoperatörer måste hitta sätt att förbli lönsamma trots ökade kostnader för arbetskraft, kemikalier och energi samtidigt som de säkerställer brukets produktivitet.

För att få ut mesta möjliga av råvaror med mindre energi, vatten och kemikalier samtidigt som massakvaliteten säkerställs krävs processkunskap samt rätt teknik, utrustning och tjänster. Alfa Laval kan hjälpa operatörer av kemiska massabruk att optimera sina processer och utöka utrustningens prestanda.

Förbättrad energieffektivitet

Energi står för upp till 30 procent av brukets produktionskostnader. Så det kommer inte som någon överraskning att energiintensiva bruk måste fokusera på energieffektivitet. Alfa Laval erbjuder ett brett utbud av lösningar för att optimera energianvändningen vid massabruk. Dessa förbättrar kvalitet, produktivitet och tillförlitlighet samtidigt som de ger besparingar till slutresultatet.

Ång- och kondensatsystem är avgörande för att maximera produktiviteten och minimera energiförbrukningen. Alfa Lavals värmeväxlare är kompakta, effektiva och mycket pålitliga och används flitigt i dessa system. För att möta dina krav för dessa högtemperatur- och/eller högtrycksapplikationer tillhandahåller Alfa Laval ett brett utbud av kraftiga värmeväxlare, inklusive packningsförsedda, halvsvetsade och helsvetsade konstruktioner.

Enkel hantering av fibrösa processvätskor

Alfa Lavals värmeöverförings-, separerings- och flödesutrustning hanterar processvätskor som innehåller fibrer och andra fasta ämnen med lätthet samtidigt som den ger hög termisk effektivitet och maximal värmeåtervinning. Andra fördelar inkluderar låga installations-, drift- och underhållskostnader samt fullständig åtkomst till båda sidor av plattorna för att säkerställa enkel men noggrann rengöring, om detta skulle visa sig nödvändigt.

Maximerar elproduktion

Massabrukens totala lönsamhet beror till stor del på kraftvärmeverkets kontinuerliga produktion. Att maximera elproduktionen är en avgörande faktor för brukets produktivitet och lönsamhet. För att säkerställa noll stillestånd, tillhandahåller Alfa Laval exceptionellt tillförlitlig och effektiv utrustning, inklusive toppmodern kraft- och återvinningsboiler teknologi för att hjälpa till att generera den energi som krävs. Våra kompakta värmeväxlare är till exempel ett utrymmesbesparande, pålitligt och motståndskraftigt alternativ till skrymmande shell and tube.

Värmeåtervinning av kondensat, förvärmning av matarvatten, rengöring och kylning av huvudkondensor och turbinolja utgör också unika utmaningar. Oavsett om din anläggning använder en sodapanna, svartlutsavdunstning och/eller avfallsförbränning av vedrester, kan Alfa Lavals expertis, utrustning och lösningar optimera dina processer och öka ditt resultat.

Effektiv avloppsvattenhantering

Att hantera stora volymer avloppsvatten och restslam utgör utmaningar för många bruk. Alfa Laval erbjuder ett komplett spektrum av avloppsvattenutrustning som hjälper till att minimera miljöpåverkan och maximera energibesparingarna. Vattenledningsapplikationer inkluderar MBR, SBR, värmeväxlare och tertiär filtrering med membran eller tygmedia. För slamledningstillämpningar erbjuder Alfa Laval ett komplett utbud av utrustning för förtjockning och avvattning.

Kunden får återbetalning på mindre än två och en halv månad med en kompakt värmeväxlare

CompablocFör att förbättra sin anläggningseffektivitet och minska driftskostnaderna beslutade ett massabruk i Georgia, USA, att använda en Alfa Laval Compabloc, man använde värme för att förvärma sin klordioxidlösning med spillvärme från sin blekningsanläggning.

Läs hela historien

Öka dina massabruksvinster med effektivare separering

Alfa Laval erbjuder massabruk ett brett utbud av lösningar för utvinning av biprodukter och återvinning av processkemikalier. Vår separeringsutrustning ger dig fördelar som högt utbyte, hög produktkvalitet, låga driftskostnader och kompakta installationer.


Lär dig hur Alfa Lavals separeringslösningar kan förbättra ditt resultat

Ökar vinsten – återvinner din energi

Waste heat recoveryInvesteringar i spillvärmeåtervinning är ofta mycket lönsamma. Återbetalningsperioderna är vanligtvis mindre än ett år.

Spillvärmeåtervinning

Industrivatten och avfallshantering

Industrial water and waste solutionsAlfa Laval erbjuder en mängd olika lösningar för vatten- och avfallsbehandling på plats samt återvinning av vatten, värme och även produkter från din process.

Lär dig mer om våra industriella lösningar för vatten- och avfallsbehandling