Pappersbruk

Avvattning av utspädd mäld till papper kräver stora mängder mekanisk och termisk energi. Alfa Lavals värmeöverförings-, separerings- och flödeshanteringssteknologier, är konstruerade för pappersbrukstillämpningar från avluftning till beläggning. De bidrar till att maximera tillförlitligheten, öka värmeåtervinningen, minska kostnaderna och öka produktiviteten.

Paper bleaching plant 640x360

Ökad produktionseffektivitet
på bruket

Varje pappersbruk är unikt men utmaningarna som bruksoperatörerna möter är många. Bruksoperatörer måste hitta sätt att förbli lönsamma trots ökade kostnader för arbetskraft, massa och energi samtidigt som brukets produktivitet och produktkvalitet bibehålls.

För att få ut mesta möjliga av råvaror med mindre energi och vatten samtidigt som slutproduktens egenskaper bibehålls krävs processkunskap samt rätt teknik, utrustning och service för att öka prestandan. Alfa Laval förstår vad som krävs för att uppnå allt detta genom hela bruksdriften.

Förbättrad energieffektivitet

Energi står för upp till 30 procent av brukets produktionskostnader. Så det kommer inte som någon överraskning att energiintensiva bruk måste fokusera på energieffektivitet. Alfa Laval erbjuder ett brett utbud av lösningar för att optimera energianvändningen vid pappersbruk. Dessa förbättrar kvalitet, produktivitet och tillförlitlighet samtidigt som de ger besparingar till slutresultatet.

Enkel hantering av fibrösa processvätskor

Fibrösa vätskor på ditt bruk? Inga problem. Det spelar ingen roll att en eller båda processvätskorna innehåller fibrer och andra fasta ämnen. Alfa Lavals värmeöverförings-, separerings- och flödesutrustning hanterar processvätskor som innehåller fibrer och andra fasta ämnen med lätthet samtidigt som den ger hög termisk effektivitet och maximal värmeåtervinning. Andra fördelar inkluderar låga installations-, drift- och underhållskostnader samt fullständig åtkomst till båda sidor av plattorna för att säkerställa enkel men noggrann rengöring, om detta skulle visa sig nödvändigt.

Högre produktivitet genom effektiv torkning

Ång- och kondensatsystem är avgörande för att maximera produktiviteten och minimera energiförbrukningen. Alfa Lavals värmeväxlare är kompakta, effektiva och mycket pålitliga och används flitigt i dessa system. För att möta dina krav för dessa högtemperatur- och/eller högtrycksapplikationer tillhandahåller Alfa Laval ett brett utbud av kraftiga värmeväxlare, inklusive packningsförsedda, halvsvetsade och helsvetsade konstruktioner.

Effektiv avloppsvattenhantering

Att hantera stora volymer avloppsvatten och restslam utgör utmaningar för många bruk. Alfa Laval erbjuder ett komplett spektrum av avloppsvattenutrustning som hjälper till att minimera miljöpåverkan och maximera energibesparingar. Vattenledningsapplikationer inkluderar MBR, SBR, värmeväxlare och tertiär filtrering med membran eller tygmedia. För slamledningstillämpningar erbjuder Alfa Laval ett komplett utbud av utrustning för förtjockning och avvattning.

Öka dina massabruksvinster med effektivare separering

Alfa Laval erbjuder massabruk ett brett utbud av lösningar för utvinning av biprodukter och återvinning av processkemikalier. Vår separeringsutrustning ger dig fördelar som högt utbyte, hög produktkvalitet, låga driftskostnader och kompakta installationer.


Lär dig hur Alfa Lavals separeringslösningar kan förbättra ditt resultat

Ökar vinsten – återvinner din energi

Waste heat recoveryInvesteringar i spillvärmeåtervinning är ofta mycket lönsamma. Återbetalningsperioderna är vanligtvis mindre än ett år.

Spillvärmeåtervinning

Industrivatten och avfallshantering

Industrial water and waste solutionsAlfa Laval erbjuder en mängd olika lösningar för vatten- och avfallsbehandling på plats samt återvinning av vatten, värme och även produkter från din process.

Lär dig mer om våra industriella lösningar för vatten- och avfallsbehandling