Anläggning för bläckavskiljning från papper

Även om återanvändning av fibrer från returpapper hjälper till att spara resurser så skapas samtidigt utmaningar i form vattenburna föroreningar. Med Alfa Lavals expertis och beprövade teknik för separering, värmeöverföring och flödeshantering kan anläggningar för bläckavskiljning från papper minimera sina avloppsströmmar, maximera återanvändningen av vatten, optimera värmeåtervinningen och minska förbrukningen av sulfater.

Paper de-inking plant 640x360

Optimera processer inom bläckavskiljning

Ansvariga för anläggningar för bläckavskiljning från papper som letar efter att minimera kostnaderna för kemikalier och maximera värmeåtervinning, kan sluta leta nu.

Å ena sidan ger Alfa Lavals beprövade separeringsteknik minimala avloppsströmmar och maximal vattenåtervinning. Å andra sidan optimerar Alfa Lavals kompakta plattvärmeväxlare värmeåtervinningen och de tar upp mycket mindre utrymme jämfört med traditionella plate-and-shell värmeväxlare.

Dessutom ger våra moderna dekantercentrifuger en mycket effektiv avvattning som minskar brukets sulfatförbrukning.

Mycket effektiv avloppsrening

Vid bläckavskiljning genereras stora mängder avloppsvatten. Alfa Laval erbjuder ett komplett utbud av utrustning för en resurseffektiv behandling av avloppsvatten. Våra vattenledningsapplikationer inkluderar MBR, SBR, värmeväxlare och tertiär filtrering med membran eller cloth media. För slamledningstillämpningar erbjuder Alfa Laval ett komplett utbud av utrustning för förtjockning och avvattning. Detta sparar både energi och vatten.

Tillverkare som utnyttjar returpapper använder Alfa Lavals ALDRUM för att minska kostnaderna för slamavvattning

När produktionen ökade år 2000 kunde Dalum Papir öka sin slamhanteringskapacitet helt enkelt genom att uppgradera förtjockningsutrustningen, utan att behöva göra några ändringar i skruvpressen.

Läs hela historien

Industrivatten och avfallshantering

Industrial water and waste solutionsAlfa Laval erbjuder en mängd olika lösningar för vatten- och avfallsbehandling på plats samt återvinning av vatten, värme och även produkter från din process.

Lär dig mer om våra industriella lösningar för vatten- och avfallsbehandling

Öka dina massabruksvinster med effektivare separering

Alfa Laval erbjuder massabruk ett brett utbud av lösningar för utvinning av biprodukter och återvinning av processkemikalier. Vår separeringsutrustning ger dig fördelar som högt utbyte, hög produktkvalitet, låga driftskostnader och kompakta installationer.


Lär dig hur Alfa Lavals separeringslösningar kan förbättra ditt resultat

Ökar vinsten – återvinner din energi

Waste heat recoveryInvesteringar i spillvärmeåtervinning är ofta mycket lönsamma. Återbetalningsperioderna är vanligtvis mindre än ett år.

Spillvärmeåtervinning