Vätskor för industri och tillverkning

Industrivätska av bättre kvalitet förlänger utrustningens livslängd och produktivitetsnivåerna samt minskar kostnaderna. Ren vätska innebär också färre smörjmedelsbyten och mindre miljöpåverkan. Alfa Laval har en rad beprövade centrifuger (fasta och mobila) som förlänger livslängden på alla typer av oljebaserade industrivätskor och följaktligen dina system, oavsett om de finns i en liten verkstad eller en stor anläggning.

industrial fluids cleaning

Effektivt avlägsnande av olja och fasta ämnen från olika typer av vätskor

 • Förlänger verktygets och vätskans livslängd
 • Låga totala ägandekostnader (TCO) och mindre stilleståndstid för service
 • Renare skärvätskor ökar precisionen
 • Minskar slitaget på systemkomponenter, vilket sänker kostnaderna och ökar produktiviteten
 • Avlägsnar både fri/oönskad olja och fasta partiklar i en och samma operation – även små partikelstorlekar

Tack vare hög hastighet, plåtsatsteknologi och automatisk tömning är Alfa Lavals separatorer extremt effektiva för att ta bort små fasta partiklar eller flytande föroreningar från olika typer av servicevätskor. De tar bort över 99 % av alla fasta partiklar mellan 2 och 5 μm från ett smörjmedel och praktiskt taget all olja utan att ta bort tillsatserna. Detta minskar också bakterietillväxten som är skadlig för vätskan, vilket bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö.

Separering av skärvätskor

Genom att hålla dina skärvätskor fria från fasta och flytande föroreningar förlänger du verktygets och vätskans livslängd, vilket innebär lägre totala ägandekostnader och färre driftstopp.

industrial fluids separation

Rening av tvättvätskor

Vid rening av tvättvätskor kan utbytesprocessen bli kostsam på grund av avfallshantering och driftstopp. Med effektiv separering kan du maximera produktiviteten och effektiviteten längre.

cogwheels

Separatorer med hög hastighet för rening av industrivätskor

Centrifugering är en beprövad, hållbar teknik för att bli av med oönskad/fri olja och/eller små partiklar i kylvätskor och tvättvätskor. En regelbunden rening förlänger vätskornas livslängd och följaktligen livslängden på ditt system. Du sparar också in på kostnaderna för vätske-, filter-, ventil- och pumpbyte samt bortskaffande.

Arbetsprincip

Under separeringsprocessen pressar centrifugalkraften de tunga partiklarna som finns i servicevätskan utåt mot separatorns väggar. Dessa släpps ut automatiskt från skålen till slamtanken. Om det finns två vätskefaser (t.ex. kylvätska och oönskad olja, eller ren olja och vatten), kommer centrifugalkraften att få de två faserna att separeras. Den lätta fasen och den tunga fasen går separat genom separatorns olika utlopp.

separator bowl

Alfie_640x360.png

Alfie

 • Kan kopplas till ett bypass-flöde, vilket ger färre servicestopp
 • Separatorer utför samtidig trefasseparering av olja och slam
 • Utformad för operatörens bekvämlighet
 • Inga maskinmodifieringar behövs

Besök sidan

 

emmie_2_640x360.png

Emmie 2

 • Installeras i ett bypass-flöde så inga maskinändringar krävs
 • Plug-and-play-funktion
 • Kräver ingen tillsyn när den startats
 • Separator ger snabb, samtidig och kontinuerlig trefasseparering av vatten och partiklar

Besök sidan

 

AlfaPure S2 640x360.jpg

AlfaPure

 • Tar bort vatten, slipande metallpartiklar och andra partiklar så små som 2 μm
 • Plug-and-play-modul för enkel installation
 • Ingen ny utformning av anläggningen behövs
 • Centrifugalteknologi påskyndar separeringen

Besök sidan

 

.

Snabbvalsguide

Alfa Lavals produktguide är ett lättanvänt verktyg som hjälper dig att filtrera, välja och få anbud på den bästa lösningen för effektiv rening av kylmedel, tvättvätskor och smörjoljor. Gå till onlinekatalogen och hitta dina utvalda produkter och delar nu. Fyll i kontaktformuläret om produkterna inte är synliga för ditt land.

guy with a phone

.

Reningsteknologi för industrivätskor

Om du renar dina industrivätskor kan du sänka dina kostnader betydligt. Hur avgör du då vilken teknologi som är mest effektiv och ger den lägsta totalkostnaden för just din applikation? Här tittar vi på de fyra vanligaste alternativen centrifugering, filtrering, skimming och koalescens för att hjälpa dig i ditt beslut.

Industrial fluids

De fyra teknikerna i korthet

 • Centrifugering separerar ämnen med olika densitet – både olja och partiklar
 • Filter använder olika maskvidd för att bara fånga in fast material
 • Skimmers använder en oleofil uppsamlingsanordning som ett bälte eller en skiva för att samla olja
 • Koalesatorer tar bort olja från industrivätskor

 

Den bästa tekniken är den som passar din tillämpning

 • Centrifuger renar industrivätskan tillbaka till din process direkt medan den separerade föroreningen töms kontinuerligt. Partiklarna blir kvar i separatorkulan för senare bortskaffande eller så töms de automatiskt.
 • Filter fångar vanligtvis de fasta substanserna i en engångspatron, som måste bytas ut regelbundet.
 • I en skimmer dras ett flytande rör med sluten slinga över vattenytan, då oljan fäster sig på utsidan av röret. Processen anpassar sig automatiskt till förändrade vattennivåer.
 • Koalesatorer fungerar bara om industrivätskan är nästan helt partikelfri. Oftast används en koalesator tillsammans med filter för att säkerställa avlägsnande av fasta partiklar och vatten i ett system.

Jämförelse av reningstekniker

  Skivstapelcentrifug Filter Koalesator Skimmer
Partikel- och oljeseparering Ja Nej Nej

Nej

Partikelavlägsnande Ja Ja, delvis Nej Nej
Borttagning av fri olja Ja Nej Ja Begränsad
Kapitalkostnader Höga Låga Låga Låga
Driftskostnader Låga Höga Höga Låga
Oljesepareringseffektivitet Hög Nej Hög Låg
Partikelsepareringseffektivitet Hög, även för små partiklar Hög (begränsad till maskstorlek) Nej Nej
.
separator tiles

Separering

.

Industrivätskor – centrifugering

Med centrifugering av industrivätskor kan du kassera avfall utan att behöva köpa engångsartiklar såsom filterpatroner. Detta gör reningen av industrivätskor smidigare, mer kostnadseffektiv och hållbarare.

 

Kraftfull, produktiv och kostnadseffektiv

 • Tar bort olja och fasta ämnen i en enda operation
 • Klarar även små partikelstorlekar
 • Lågt underhåll ger mer drifttid
 • längre livstid för utrustningen
 • Låg total ägandekostnad (TCO)
 • Tar bara bort löst emulgerade oljor och lämnar industrivätskeemulsionen intakt

Centrifugering använder en kraft som är 5 000 gånger starkare än tyngdkraften för att separera partiklar med olika densiteter och leder kontinuerligt ren vätska tillbaka till processen. Processen frisläpper oljan medan de förorenande fasta ämnena lagras separat. Med centrifugering kan du också hantera stora reningsvolymer och den klarar en tillfällig hög tillströmning av olja.

.
filter with golden background

Filter

.

Industrivätskor – filter

Det finns ett antal frågor du måste ställa dig när du överväger vilken typ av industrivätskefilter du behöver. Använder till exempel processen mer än 50 liter vätska per timme? Hur höga är föroreningsnivåerna? Är vätskan förorenad med partiklar och olja? Kan du kassera filtren på ett korrekt sätt? Har du en pålitlig leveranskedja när du behöver byta ut ett filter?

Enkel att använda och installera, dyrare att underhålla

 • Relativt enkel drift – få rörliga delar
 • Låg kapitalinvestering

Filter för industrivätskor använder patroner med olika maskvidd för att fånga in fasta partiklar. Partiklar som är större än maskan fångas in och avlägsnas från vätskan medan de mindre blir kvar. När patronen är full måste den tas bort och bytas ut. Den gamla måste avlägsnas/kasseras på ett säkert sätt.

Vad du behöver tänka på

Även om filter för industrivätskor inte kräver stora kapitalinvesteringar finns det ett antal faktorer som påverkar effektiviteten, vilket kan leda till en högre total ägandekostnad (TCO).

 • Inget avlägsnande av olja, så de behöver kombineras med koalesatorer eller separatorer
 • Behov av engångsartiklar leder till högre driftskostnader och efterlevnad av allt strängare miljöbestämmelser
 • Begränsad prestanda - fångar endast in fasta ämnen som är större än masksvidden (vanligtvis 10-30 µm)
 • Infångade partiklar kan släppas ut igen om filtret utsätts för tryckstötar vid start/stopp
 • Filter behöver övervakas/bytas ut regelbundet för att undvika tilltäppning (partiklar passerar genom bypass-ventilen)
 • Fluktuationer och minskningar i trycket när filtren är förorenade
.
Bubbels of oil in water

Koalesatorer

.

Industrivätska – koalesatorer

Filter kan inte fånga in stora mängder olja eller annan vätskekontaminering. Om du väljer ett filtersystem för att rena industrivätskor måste du därför lägga till en koalesatormodul om du behöver avlägsna olja.

Extra skydd mot korrosion

 • Relativt enkel drift – få rörliga delar
 • Kräver liten kapitalinvestering (under en viss kapacitet)

Koalesatorer tillför ytterligare en process för att filtrera system. De sammanför oljedroppar så att de lättare flyter upp till ytan.

Vad du behöver tänka på

Även om koalesatorer för industrivätskor är enkla att installera och underhålla är deras effektivitet begränsad. Det kan leda till processineffektivitet och högre livslängdskostnader.

 • De kan inte avlägsna fasta föroreningar
 • Industrivätskor måste vara mycket rena från partiklar för att möjliggöra koalescens
 • Den kan inte användas om det finns speciella tillsatser eller ytaktiva ämnen
 • De kan inte hantera stora mängder fri olja i vätskan
.
Water with oil bubbles

Skimmers

.

Skimmers för industrivätskor – överväganden

Skimmers för industrivätskor är en enkel och billig lösning för att ta bort små mängder olja under stabila förhållanden. De lämpar sig bäst för processer där industrivätskorna är rena. De kan inte hantera förändringar i oljetypernas egenskaper eller genomströmningsvolymerna särskilt bra.

 • Ingen borttagning av fasta föroreningar
 • Kan inte hantera medelstora till stora mängder fri olja i vätskan
 • Tar bort en blandning av olja och vatten, inte bara oljan
 • Prestanda varierar mycket beroende på vilken olja det gäller
 • Den kan inte användas om det finns speciella tillsatser eller ytaktiva ämnen

.

Förlänger livslängden på dina kylvätskor

För metallbearbetningsindustrin är kylmedel en stor kostnad. Färre stillestånd, högre effektivitet, lägre driftskostnader och en förbättrad hållbarhetsprofil är bara några av de övertygande skälen till att byta till en av våra dedikerade vätskereningsmoduler.

metal
.

Framgångsrika fall

Airbus a stringer is inspected 640x360.jpg

Flyganläggningens produktivitet ökar tack vare AlfaPure Z3.

I Storbritannien har kylvätskebehandlingssystemet AlfaPure Z3 hjälpt Airbus-fabriken i Broughton i Flintshire att eliminera nedsmutsningen av kylvätskan och öka produktiviteten. Läs hela historien genom att ladda ner den.

Kundcase Airbus

ind. fluids 640x360.jpg

AlfaPure sänker kylvätskekostnaderna och förlänger verktygens livslängd hos Ford i Bordeaux.

Ett system för separering från Alfa Laval installerades för att ta bort oönskad olja och små partiklar från kylvätskor. Målet var effektiv återanvändning av kylvätska, vilket ger längre livslängd på verktygen och en hälsosammare arbetsmiljö vid anläggningen.

Kundcase Ford

 

Wash 640x360.jpg

Alfa Lavals reningsmodul för tvättvätskor är intjänad på ett år.

Renault i Cléon i Frankrike installerade ett separeringssystem från Alfa Laval för rening av tvättvätskor för motorkomponenter och avlägsnade 70 liter oönskad olja per dag. Det har gett dem årliga kostnadsbesparingar relaterade till byte och kassering av tvättvätskor samt säkerställt en effektiv komponenttvätt.

Kundcase Renault

cutting 640x360.jpg

Separatorer har minskat driftskostnaderna för den franska motorbyggaren Française de Mécanique.

Tack vare ett nytt reningssystem med Alfa Lavals separatorer kan de tvättvätskor som används i produktionsprocessen användas i sju månader. Med det gamla reningssystemet kunde de användas i 2–10 dagar.

Kundcase Française de Mécanique

.
Take care of your separator correctly

Säkerställ en lång livslängd

Du kan förvänta dig årtionden av effektiv rening av industrivätskor om du tar hand om din separator på rätt sätt. I korthet innebär detta att läsa manualen, använda originaldelar och de rätta verktygen. Vi erbjuder ett omfattande paket med detaljerade serviceinstruktioner och specifika servicekit med originalreservdelar.

 • Maximera drifttid
 • Stödjer lång livslängd
 • Färdiga kit förenklar det förebyggande underhållet och sparar tid
 • Minskad orderhanteringstid
 • Globala distributionscenter för snabb leverans

Förebyggande underhållspaket

Alfa Lavals förebyggande underhåll inkluderar en liten service (IS) eller en stor service (MS) förpackad i en låda med de delar du behöver. Serviceintervallet beror på drifttimmar eller en fast tidsperiod.

Vi rekommenderar att du:

 • Alltid följer serviceanvisningarna i separatormanualen
 • Utför en liten service var 3:e - 6:e månad (2 - 4 000 timmar)*
 • Gör en stor service var 12:e–18:e månad (8–12 000 timmar), beroende på maskintyp och processförhållanden*

* Manualen beskriver maximalt krav. Rening av industrivätskor är normalt inte någon krävande tillämpning och intervallen är något flexibla.

Servicekit och reservdelar

En centrifugalseparator från Alfa Laval håller i årtionden om du tar hand om den ordentligt. Men då du måste sätta dig in i manualen och se till att använda originaldelar och rätt verktyg. Vi erbjuder särskilda servicekit med originaldelar och ett omfattande paket av detaljerade serviceinstruktioner. Dessutom har vi servicevideor om hur du underhåller din separator på rätt sätt. Gå till produktguiden för att ta reda på mer! Fyll i kontaktformuläret om produkterna inte är synliga för ditt land.

service kits 640x360

Manualer till separatorer för rening av industrivätskor

lube-oil-cleaning-manuals-640.jpg

Här hittar du de senaste manualerna för din oljereningsmodul.

De inkluderar:

 • Säkerhetsföreskrifter
 • Driftanvisningar
 • Serviceanvisningar
 • Felsökning
 • Tekniska specifikationer

Observera att en del produktserier har använts under många år, så det kan finnas små variationer i designen.

Manualerna omfattar alla aspekter av att köra och ta hand om din investering.

Vi har manualer för:

 • Alfie 200
 • Alfie 500
 • Emmie 2
 • WSPX 403 (AlfaPure S2) 
 • WSPX 604 (AlfaPure S3) 
 • WSPX 407 (AlfaPure S7) 

Om manualen till separatorn för industrivätskor inte motsvarar din produkt kan du kontakta oss.

Ja, jag vill ha en manual

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.


Enkel installation, drift och underhåll

Se själv genom att titta på våra servicefilmer. De hjälper dig att få ut mesta möjliga av din reningsmodul.

Alfie 500 – uppackning

I den här videon kan du se hur din beställda Alfie levereras. Alla paket öppnas och innehållet visas och förklaras.

 

Alfie 500 – användning

Den här videon visar hur du använder Alfie 500. Du får se hur du konfigurerar den för att börja rena industrivätskor.

 

Alfie 500 – användning (bypass)

Den här videon visar hur du använder Alfie 500. Du får se hur du konfigurerar den för att börja rena i en bypass-installation.

 

Alfie 500 – användning (tank)

Den här videon visar hur du använder Alfie 500. Du får se hur du konfigurerar den för att börja rena i en tank-till-tank-layout.

 

Alfie 500 – rengöring av kulan

I den här videon kan du se hur du rengör Alfie 500 för att få bort fasta, förorenande partiklar från kulan.

 

Emmie 2 – rengöring av kulan

I den här videon kan du se hur du rengör Emmie 2 för att få bort fasta, förorenande partiklar från kulan.

 

Alfie 500 – byta pumptätning

I den här videon kan du se hur du byter ut den mekaniska tätningen på matarpumpen för att förhindra läckage och prestandaförlust.

 

Alfie 500 – byte av o-ringar

I den här videon kan du se hur du byter o-ringar, vilket bör göras minst en gång per år vid en liten service.

 

Emmie 2 – byte av o-ringar

I den här videon kan du se hur du byter o-ringar, vilket bör göras minst en gång per år vid en liten service.

 

Alfie 500 – byta dämpare

I den här videon kan du se hur du byter vibrationsdämpare om enheten vibrerar under drift, alternativt minst en gång per år.

 

Guide till bra praxis för säker hantering och kassering av vätskor för metallbearbetning

Guiden tar upp förberedelser, underhåll och eventuellt bortskaffande av vätskor för metallbearbetning och bidrar till en säker arbetsmiljö. Den har utarbetats av en expertpanel från Metalworking Fluid Product Stewardship Group (MWFPSG) inom UK Lubricants Association (UKLA) och från Health and Safety Executive (HSE) med ytterligare råd från erfarna verkstadschefer och medicinska experter.

Several yellow helmets hanging on a wall
.

.

.

Kontakta oss för att ta reda på vad som är bäst för dig

Centrifuger överträffar lätt andra tekniker för rening av industrivätskor. Investeringen är mycket beroende av dina processer och krav. Låt vår expertis vägleda dig till rätt teknik för din verksamhet.

Alfa Laval crew
.

.
Drops of water

Rening av kylmedel

ice cubes

Kylning av kylmedel

.