Bearbetning av fett och oljor

Alfa Laval levererar allt du behöver för att utvinna oljor och fetter från alla typer av organismer som innehåller olja. Alfa Laval är världsledande inom området system och utrustning för bearbetning av vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. Vi använder avancerade – ofta patenterade – tekniker på sätt som sätter en ny standard för hela branschen. Detta gör att du kan anpassa din produktion efter de föränderliga kraven på marknaden.

fat and oil processing 640x360

Bearbetning av fetter och oljor

Vi levererar lösningar för borttagning av gummi och vaxer, neutralisering, gummitorkning, blekning, vinterisering, luktreducering, härdning, syraborttagning och separation.

Genom att utforska fördelarna med våra lösningar och utnyttja våra processkunskaper kan du öka företagets förmåga att hantera effekterna av säsongsberoende efterfrågan, individuella variationer på marknaden och den världsomspännande kommodifieringen av jordbruksprodukter.  

Alfa Lavals metoder ger dig flexibla lösningar som gör att du snabbt, effektivt och tryggt kan anpassa produktionen så att den uppfyller kundernas krav och specifikationer allt eftersom de förändras.

TocoBoost - Nominated for Danish Industry's Product Award 2015

Alfa Laval TocoBoost has been nominated for Danish Industry's Product Award 2015. A new technology that can extract valuable nutrients such as Vitamin E in the production of edible oil - nutrients that otherwise would be lost.