Kloralkali-produktion

Utmaningarna för dagens kloralkaliindustri handlar om energieffektivitet, strikta utsläppskrav och säker avfallshantering. Tillverkarna behöver tillförlitliga, energieffektiva och hållbara processer för att producera klor, väte och kaustiksoda. Alfa Laval har ett brett utbud av högpresterande komponenter för värmeöverföring och kompletta lösningar som uppfyller de här behoven, sänker kostnaderna och förbättrar avkastningen

Chllor-alkali 640x360new

Pålitligt, energieffektivt och hållbart

  • Ett brett utbud för att enkelt passa in i värmeöverföringspositioner längs alla elektrolysprocesser
  • Betydligt lägre installationshöjd
  • Kompakt konstruktion och högeffektiva system
  • Stort team av erfarna experter på kloralkaliprocessen
  • Låga driftstemperaturer minskar korrosionshastigheten

I kloralkaliprocessen produceras klor tillsammans med kaustiksoda genom elektrolys av natriumklorid. Klor används för produktion av vinyl/PVC, produktion av organiska kemikalier, produktion av klorerade intermediatprodukter, sterilisering av vatten och avlopp, blekning av massa och textilier, produktion av oorganiska kemikalier, tillverkning av aluminiumoxid, behandling av textilier, produktion av tvål och tvättmedel, neutralisering och i andra tillämpningar. Varje år byggs 10 till 20 nya anläggningar i världen. 

Produktion av klor, väte och kaustiksoda är elintensiva processer, där elen utgör ungefär hälften av den totala tillverkningskostnaden. Kloralkaliproducenter och EPC-företag kan förlita sig på Alfa Lavals beprövade komponenter och förmåga att leverera energisnål utrustning för värmeöverföring och system för indunstning av kaustiska ämnen.

Vårt breda utbud av högpresterande, packningsförsedda, semi-svetsade och svetsade värmeväxlare passar bra i värmeöverföringspositioner längs hela den elektrolytiska processlinjen. Alfa Laval har ingående kunskaper om kloralkaliprocesser och har länge levererat utrustning till producenter världen över. Den används vid förbehandling av saltvatten, kylning av våt klorgas, kylning av vätgas samt uppvärmning och kylning av elektrolyter.