Framställning av väteperoxid

Framställning av väteperoxid kräver hög utnyttjandegrad av råmaterial och energi. Alfa Laval har ett omfattande processkunnande och ett brett sortiment av kompakta värmeväxlare för att uppfylla industrins behov. Specialkonstruerade plattor säkerställer hög termisk effektivitet och hög turbulens som överträffar konventionella tubvärmeväxlare, trots att det kräver mindre golvyta. Det sänker drifts- och energikostnaderna.

hydrogen-peroxide-productio 640x360

Improving energy efficiency of hydrogen peroxide production processes

The manufacture of hydrogen peroxide calls for the right expertise, equipment and services. To support energy efficiency and sustainability throughout all heat-intensive processes, there’s Alfa Laval.

Alfa Laval offers gasket-free solutions for tough duties such as pre-cooling the oxidizer feed or cooling offgases. Highly suitable for aggressive fluids, our Compabloc, AlfaRex, spiral and semi-welded heat exchangers are compact and highly efficient. These space-saving designs for hydrogen peroxide production save money and valuable resources.