Chlor-alkali production | Alfa Laval

Chlor-alkali production

Energieffektivitet, stränga utsläppskrav och säker avfallshantering är utmaningar som kloralkali-industrin ställs inför. Producenter behöver tillförlitliga, energieffektiva och hållbara processer för att producera klor, väte och kaustiksoda. För att kunna uppfylla de kraven har Alfa Laval ett brett sortiment av högpresterande värmeöverföringskomponenter och kompletta lösningar som minskar kostnaderna och ökar utbytet.

Chllor-alkali 640x360new

Towards more efficient chlor-alkali electrolysis

Producing chlorine, hydrogen and caustic soda involves electricity-intensive processes, which account for about half of the total manufacturing costs. Chlor-alkali producers and EPC companies can rely on Alfa Laval’s well-proven components and ability to supply energy-saving heat transfer equipment and caustic evaporation systems.

Our broad range of high-performance gasketed, semi-welded and welded heat exchangers fit easily into heat transfer positions along all electrolysis process lines. For duties such as brine pre- treatment, wet chlorine gas cooling, hydrogen gas cooling and electrolyte heating and cooling, Alfa Laval has vast chlor-alkali process experience in supplying equipment to chlor-alkali producers the world over.